bannerPos

Seges-forsøg: Hestebønner hæmmer ikke ydelse

Efter at flere forskningsresultater har indikeret, at hestebønner ikke påvirker ydelsen på bedrifterne, har Seges nu med et praksisforsøg på 11 bedrifter påvist samme resultat med foderalternativet i både økologiske og konventionelle besætninger. Arkivfoto

Redaktionen

21-06-2019 09:26
Forsøg i 11 besætninger viser, at fodring med moderat mængde hestebønner i stedet for soja og raps ikke går ud over hverken ydelse eller foderoptagelse.

Hestebønner har længe været et interessant dansk-produceret alternativ til soja, som foruden økonomiske ulemper også kan tillægges en høj klimabelastning. Men også raps, som har et højt fosforindhold, kan være en udfordring for Non-GM-besætninger.

Der har imidlertid manglet dokumentation for, om køerne også kan malke på hestebønner. Senest har et dansk fodringsforsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter vist, at der ikke var nogen forskel i EKM-ydelsen, når fem kg tørstof (ts) i hestebønner, enten ubehandlede eller toastede, erstattede en raps- eller en sojabaseret foderration. Der var i øvrigt heller ingen forskel i EKM mellem ubehandlede og toastede hestebønner.

Men har det så også har den samme effekt under praksisforhold i besætningerne? Det satte Seges sig for at undersøge, skriver videnscentret i Kvægnyt. De udvalgte 11 besætninger – seks økologiske og fem konventionelle – og her er resultaterne allerede lovende.

- Vores undersøgelse viste, at hestebønner kan erstatte en anden proteinkilde uden effekt på EKM-ydelsen, når de indgår med mængde på 1,4 til 2,4 kilo ts i rationen, siger Seges-konsulent Betina Amdisen Røjen, som har stået i spidsen for forsøget.

Mere stivelse og fedt

I undersøgelsen indgik både crimpede, ubehandlede og toastede hestebønner, men data er opgjort uden hensyntagen til konserveringsmetode. Besætningerne blev fulgt i tre måneder i et såkaldt overkrydsningsforsøg, hvor de i en periode fodrede med hestebønner i rationen og i en periode fodrede uden hestebønner.

Betina Amdisen Røjen forklarer, at fodringen med bønnerne ifølge mejerileverancerne dog gav en lidt højere fedtprocent (+ 0,04 procentenhed), hvilket også var afspejlet i tal fra ydelseskontrollen – dog lidt større forskel (0,07).

- Der var desuden tendens til lidt mere stivelse i gødningen med hestebønner. Det indikerer, at der har været en lidt lavere stivelsesnedbrydning i vommen og dermed et lidt højere forhold mellem eddikesyre og propionsyre i vommen, hvilket kan have medvirket til den lidt højere fedtprocent i mælken, forklarer hun.

På basis af foder- og mælkepriser på tidspunktet for gennemførelse af forsøgene var der ingen forskel i omkostninger til foder eller restbeløb.

Grundet tørken i sommer og de historisk dårlige udbytter i hestebønner var det ifølge Betina Amdisen Røjen ikke muligt at gå højere op i mængde. For yderligere at belyse effekterne i praksis planlægger Seges endnu en undersøgelse i efteråret, hvor mængden af hestebønner skal øges yderligere.

Du kan kontakte Seges, hvis du kunne tænke dig at være med til at teste fodring med hestebønner eller vil vide mere om forsøget.

dbj

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next