Skoledrengen er blevet voksen og har overtaget stedet

Mathias Hedegaard har altid vidst, han skulle være selvstændig og da muligheden bød sig med at overtage Enegaarde ved Balle på Djursland, var det også ganske naturligt at sige ja, da han er kommet der siden barnsben.

Ejendommene består, foruden en slagtekalveproduktion, af en malkekvægsbesætning på 125 røde køer. Engang bestod Enegaarde af tre ejendomme med jorden hele vejen omkring. Inden for de næste fem år bliver de røde køer skiftet ud med Jersey.

Forbi det gamle mejeri i Balle, gennem et par skarpe sving i det kuperede terræn og der ligger Enegaarde.

Engang var der tre store gårde i en klase – i dag er her to tilbage, og ejeren er den kun 28-årige Mathias Hedegaard, som i 2015 overtog den første af de to gårde. En tom ejendom med takkede gavle, som han byggede om til en slagtekalvsproduktion, som siden har produceret 300 slagtekalve om året efter Dansk Kalv-konceptet.

Den anden ejendom – også med gamle velholdte bygninger med kampestensmure og et flot stort rødstens stuehus, er en mælkeproduktionsejendom med 125 røde årskøer. Mathias overtog stedet i sommers, helt præcist 4 år efter han overtog den første.

Når man går rundt på stedet, tænker man da heller ikke over, at det er to ejendomme. - stilen er ens og det hele smelter sammen og på den anden side af marken ses det ene villahus efter det andet alle med udsigt ned over markerne og til Enegaarde.

Kom der som skoledreng

Stedet er ikke nyt for Mathias Hedegaard. Det eneste nye for ham er, at det nu er hans eget navn, som står på papirerne.

Mathias er opvokset kun et par kilometer fra Enegaarde og har arbejdet på mælkeproduktionsejendommen, siden han var ganske ung.

- Jeg kom her som skoledreng og senere afløste jeg i weekender, ferier og sådan noget. For mig er de tidligere ejere, Jens og Tove Pallesen, mit andet sæt forældre, fortæller den unge landmand, som er uddannet agrarøkonom fra Bygholm Landbrugsskole.

Første ejendom blev til slagtekalve

Et samarbejde ud over det sædvanlige gjorde det i første omgang naturligt, at Mathias selvfølgelig skulle overtage den tomme ejendom, som i dag huser slagtekalve.

- Jorden dertil lå midt inde i jorden til mælkeproduktionsejendommen, og Jens og jeg så begge en fornuftig helhed i, at jeg overtog den tomme ejendom og lavede den om til slagtekalve, fortæller Mathias.

Ansatte den tidligere ejer

Sidste år bød muligheden sig, at Mathias kunne købe mælkeproduktionsejendommen, hvor han siden barnsben var kommet fast.

- Jeg har faktisk altid vist, at jeg ville være selvstændig og det her var bare så rigtigt. Jeg er rigtig glad for stedet og området, og man skal jo helst kunne lide der, hvor man arbejder, fortæller Mathias, som blev ejer af mælkeproduktionsejendommen og fluks ansatte den tidligere ejer.

- Vi skulle jo lige finde ud af, hvem der bestemte, men det er gået så nemt og er nok kommet af sig selv, forklarer Mathias.

Ny race og ud med robotterne

For Mathias var starten som selvstændig med 125 årskøer nem.

- Jeg kendte jo stedet, køerne, vidste hvor alle kontakter sad, hvordan jorden er og alt det mange andre først skal lære, når de overtager, forklarer han.

Samtidig havde han også allerede flere ideer til optimeringer på stedet. Det betyder, at han lige nu er ved at gøre klar til at skifte de gamle malkerobotter ud med en ny malkestald.

- Når jeg fjerner de to robotter, frigiver det plads, som skal bruges til et opstarterhold og samtidig kan jeg gå fra 125 til 165 årskøer, forklarer Mathias Hedegaard, som kommer til at tage en gammel lade i brug til sin nye malkestald. En lade som lige nu huser småkalve, der fremover kommer til at stå udenfor i kalvehytter.

Samtidig vil han hen over de næste fem år skifte de røde køer ud med Jersey, fordi de er for store til sengebåsene.

- Jeg er faktisk rigtig glad for de røde køer, så det er en mærkelig tanke og underligt at sige det højt, men jeg må følge med udviklingen og optimere i de rammer, jeg har, fortæller han.

Enegaarde

Ejer: Mathias Hedegaard

Beliggenhed: Ved Balle nær Grenaa

Produktion: Enegaarde består i dag af to ejendomme. Den ene overtog Mathias Hedegaard i 2015 og her produceres 300 slagtekalve årligt efter Dansk Kalv-konceptet. Den anden ejendom overtog han sidste år og rummer lige nu 125 røde årskøer.

Fremtid: De røde køer skal skiftes ud med Jersey og malkerobotterne skiftes ud med en ny malkestald i løbet af sommeren. Det giver blandt andet plads til 40 køer mere.

Jord: Der hører 173 hektar jord til Enegaarde + 26 hektar i forpagtning. Herudover har Mathias en pasningsaftale på 6 hektar jord, da han også driver lidt maskinstation.

Ny vært ved Djurslandgården

DJURSLANDGÅRDEN Mathias Hedegaard har selv tidligere afløst ved en af de gårde, der er med i Djurslandgården. Et koncept hvor en række landbrug åbner op for besøg faste dage i løbet af sommeren.

- Det synes jeg var sjovt, og jeg kan godt lide tanken om at kunne vise, hvad et landbrug er og samtidig synes jeg, at der her er rammerne til det, fortæller Mathias, som her første år starter op med et besøg.

Læs også