Styr på udbytte- og lagerregistrering

Seges og flere landboforeninger arbejder sammen om at højne grovfoderproduktionen fra mark til lager gennem digitaliseringsprojektet Grovfoder 4.0. Landmand Niels Martin Krag ved Højer deltager for første gang i projektet i forbindelse med majssnitning.

Få landmænd gør sig i dag umage med helt præcist at måle deres udbytter på markerne eller med at registrere lagerbeholdningen af grovfoder hjemme i stalden eller i siloen. Registreringen er ofte foretaget på antagelse og fornemmelse, og det kan være besværligt at registrere samtidig med, at man har enormt travlt. Men havde de et overblik over deres udbytter, kunne landmændene ifølge Sønderjysk Landboforening bedre optimere deres bedriftsregnskab og markplaner.

Et nyt projekt hos Seges skal derfor være med til at udvikle mere automatiske, præcise og valide målinger ude hos den enkelte landmand. Digitaliseringsprojektet har fået navnet Grovfoder 4.0.

 

Har købt brovægt

Landmand Niels Martin Krag fra Daler ved Højer har sagt ja til at deltage. Han kunne se flere fordele, da planteavlskonsulenten fra Sønderjysk Landboforening foreslog ham at være med i det nye grovfoderprojekt.

- Jeg har købt en brovægt, da jeg gerne vil holde lagerstyring og helt præcist vide, hvad vi har liggende på lager, vide hvad produktionen og de enkelte marker har givet og jeg vil gerne kende mit forbrug. Så da jeg hørte om det nye projekt, syntes jeg det var smart og praktisk, at jeg gik med, fortæller Niels Martin Krag, der er i fuld gang med majssnitningen.

Selv kører han traktoren hjemme på gården, hvor han er med til at pakke majsen i siloen. Imens kører majssnitteren på en mark cirka otte kilometer derfra – og seks vogne kører i fast rutefart frem og tilbage mellem gård og mark. Inden vognene læsser majsen af i siloen, sørger traktorføreren for at køre hen over brovægten.

 

Følger beholdningen fra traktor

I traktoren kan Niels Martin Krag holde øje med beholdningen via sin app CowConnect.

- På de første godt to timer har vi allerede kørt 326 tons majs, og det ser ud til at give rigtig godt i år. Når vi er færdige i aften, vil stakken her nok være over fire meter høj, fortæller Niels Martin Krag.

Han dyrker 90 hektar med majs, og regner med et udbytte på 45 tons pr. hektar, hvilket svarer til cirka 13.000 foderenheder, forklarer han.

Grovfoder 4.0 projekt

Grovfoder 4.0 projektets formål er at forbedre økonomien i grovfoderproduktionen og samtidig reducere næringsstofoverskuddet i marken. Effektiviteten i grovfoderproduktionen kan have stor betydning for bedriftens økonomi og klimaaftryk.

Projektets mål er at udvikle nye digitale værktøjer til at automatisere registreringen af udbytter og kvaliteter og derigennem give landmanden et langt bedre overblik over sin produktion som input til at korrigere gødningsstrategi, græsmarkers levetid osv.

Anvendelse af nye højkvalitets NIR-sensorer ses som en af nøglerne til på sigt at kunne producere valide udbyttedata.

Med i projektet er Seges, Sønderjysk Landboforening, LandboThy, Vestjysk landboforening, LMO, samt virksomheden Sikre Prøver.

Projektet kører fra 2019 til 2022.

Majssnitningen er begyndt cirka 14 dage tidligere i år, end Niels Martin Krag havde regnet med.

- Jeg fik lavet en tørstofanalyse i sidste uge, og prøverne viste, at der var 31,4 og 31,9 procent tørstof i majsen. Da de cirka stiger med 2,0 procent i løbet af en uge, kunne jeg se, at jeg hellere måtte gå i gang i denne uge. Så prøven var alle pengene værd, siger Niels Martin Krag.

I næste uge skal Niels Martin Krag og maskinstationen i gang igen. Her skal den anden silo fyldes med majs fra naboens marker, hvorfra der købes majs fra cirka 47 hektar jord.

Optimeret markplan og driftsregnskab

Med brovægtens måling og majssnitterens måling af udbyttet kan Niels Martin Krag helt præcist se, hvad de enkelte marker har givet af udbytter og få et overblik over kvaliteten. Hjemme på gården kan Niels Martin Krag styre lagerbeholdningen, da han også har vægt på fodervognen og dermed kan måle, hver gang han tager foder til dyrene.

- På sigt bliver det meget lettere at lave status over mine beholdninger, og det vil give et meget mere præcist driftsregnskab, slutter Niels Martin Krag.

hl

Læs også