Aktuelle tal og nye trends til mælke- producenterne

Den mest tilfredse landmand holder indlæg ved økonomimøde for mælkeproducenter, hvor årsrapporterne bliver gennemgået.

Foråret er på vej, og det betyder at det forgangne år afsluttes med diverse opgørelser. For mange mælkeproducenter betyder det, at dækningsbidraget bliver opgjort med Kvægnøglen og årets resultat opgøres i årsrapporterne.
Resultaterne for Kvægnøglen og årsrapporterne for 2017 fremlægges på økonomi-
mødet for mælkeproducenter, der finder sted tirsdag den 20. marts fra klokken 9.30 til 14.30.
På mødet vil kvægkonsulent Marianne Dyreholt fremlægge Kvægnøgleresultaterne for besætninger opgjort i KvægrådgivningDanmarks regi. Resultaterne og analyse heraf skal give input til mål og handlingsplaner på produktionsniveau.
Driftsøkonom Mie Nøhr Andersen vil fremlægge årsrapporterne på mødet og fremhæve trends og sammenhænge i rapporterne.
 

Nyt staldstyringsredskab

I KvægrådgivningDanmark har man i 2017 udviklet et nyt staldstyringsredskab, som er navngivet Kvægnøglen Plus. Det kombinerer driftsgrensanalysen fra regnskabet med den kendte kvægnøgle.
På den måde kommer man frem til det dækningsbidrag, kvægholdet skal indtjene for at honorere de øvrige omkostninger, der knytter sig til kvægholdet. Det være sig eksempelvis løn, vedligehold, renter, afskrivninger og energiomkostninger.
Det betyder, at i stedet for blot at konstatere, hvor højt dækningsbidrag man har på bedriften, vurderes det nu direkte i forhold til de aktuelle omkostninger, og der beregnes et krav til dækningsbidrag og et krav til mælkeprisen. Til mødet gennemgås et eksempel på Kvægnøglen Plus.
 

Forbedringer og nytænkning

Dagen byder også på et spændende indlæg ved mælkeproducent Lars Åge Rasmussen, Nørre Aaby på Fyn.
Lars Åge Rasmussen siger om sig selv, at han er den mest tilfredse landmand. Han har fokus på løbende udfordringer og forbedringer, nytænkning samt økonomisk optimering. Af den årsag har han ikke gået så højt op i antal køer og ydelse.
Mødet bliver sluttet af med indlæg ved Søren Nordborg, markedschef i Agrocura, omkring markedssituationen, der påvirker den danske mælkeproduktion.

Læs også