bannerPos

Metan-udfordringen kan måske løses til havs

Tilsætning af alger i kvægfoder kan være løsningen på landbrugets udfordring om at sænke udledningen af metan i atmosfæren fra kvægstalde. Det fortæller Annette Bruhn fra Aarhus Universitet. Foto: Henning Andersen

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
17-07-2019 11:00
Tilsætning af tang og alger i kvægfoder kan sænke udledningen af metan fra køer dramatisk, viser et australsk forskningsprojekt.

Det er et af de mest omdiskuterede problemer i krydsfeltet mellem landbrug og miljø. Hvordan sænker man udledningen af metan fra kostalden, samtidig med at man stadig vil være i stand til at fastholde produktionen af mælk?

Der har i tidens løb været mange forslag på bordet med større eller mindre miljøeffekt, men et forsøg i Australien har nu vist så stort et potentiale, at kvægproduktionen »down under« kan stå foran en bemærkelsesværdig sænkning i udledningen af metan fra køer.

Det fortæller Annette Bruhn, der er seniorforsker ved Institut for bioscience ved Aarhus Universitet, og blandt andet arbejder med marinøkologi.

- I Australien har forskere arbejdet på at se, hvad der sker, hvis man tilsætter forskellige tangarter til køernes foder. Og det, de har fundet, det er, at hvis man tilsætter bare ganske små mængder - cirka to procent af foderet af en bestemt rødalge, som hedder asparagopsis - så nedsætter det køernes metanproduktion helt dramatisk, faktisk med 99 procent, fortæller seniorforskeren.

 

Bør vække opsigt

Selv om den omtalte algetype ikke findes i Danmark, bør de australske forsøg og resultater alligevel vække opsigt, også herhjemme, mener hun.

- Det, der er det interessante, er, at de har screenet forskellige arter i Australien, og der har de nogle af de samme arter, som vi også har i Danmark. Og nogle af de andre arter, brune og grønne arter, havde faktisk også en ret god effekt på at reducere metanudledningen fra køer.

Hvor stor var den effekt?

- Jamen, for eksempel for søsalat, som er en helt almindelig art herhjemme, var effekten på 50 procent, og det er jo også værd at tage med, hvis man gerne vil reducere udledningen på de 39 procent, som der er målet nu, siger Annette Bruhn.

 

Har taget fem år

Det har været en langvarig proces, som har givet de nye resultater i Australien, fortæller Annette Bruhn.

- De har arbejdet med det i snart fem år dernede. De sidste tre år har de arbejdet med at lave forsøg med rigtig store kvægbestande over flere måneder med mange køer, i lang tid med det her foder. Og de har så gentaget forsøget, før de publicerede det, fordi de havde nogle store variationer på de første tal. Så det er ikke noget, der er ude endnu, men det er forsøg, som de har lavet, og som ser positive ud, siger hun.

Ifølge Annette Bruhn vil det formentlig tage lige så lang tid, fra man starter lignende forskning i Danmark, til man har brugbare resultater.

- Det kræver, at man høster rå mængder søsalat eller andre danske arter, som man tror på. Det kunne være sukkertang, det kunne være fingertang, det kunne være forskellige andre arter, man gerne lige vil se på, siger hun.

- Så skal man først lave nogle forsøg i laboratoriet, og se, om det virker, som vi tror på, det gør. Og hvis vi finder nogle, som virker, så skal de jo op i rigtige køer i længere tid, hvor man så ser på, om det er en effekt, der holder i rigtige køer, og hvor længe det kan blive ved med at fungere, lyder det fra forskeren.

Danmark har som mål at sænke udledningen af klimagasser med 39 procent. Udover forskning i fodertilsætning, kan en reduktion muligvis ske ved at suge metanen ud fra kvægstalde. Sådan sker det i et forsøg, som Seges er i gang med at gennemføre.

 

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next