Yara omdanner din smartphone til en kvælstofmåler

Yara har for nylig lanceret app’en YaraIrix, som gør det muligt for præcisionslandbrug at måle kvælstofoptaget i afgrøder ved brug af en smartphone og enkelt udstyr.

Kvælstofanalyser er ofte forbundet med en del udstyr, men med app’en YaraIrix vil Yara nu gøre det muligt for præcisionslandbrug at anvende telefonens kamera til at beregne kvælstofoptaget i forskellige afgrøder i de tidligere stadier.

Til brug ved anden og tredje tildeling kan app’en suppleres med to forskellige hardwareenheder. Den ene er en såkaldt smartphone-clip (N-Tester Clip), den anden en N-Tester-måler (N-Tester BT), som kobler til telefonen via Bluetooth. Begge værktøjer gør det ifølge Yara muligt at måle plantens kvælstofstatus og derudfra give anbefalinger til gødskning.

N-Tester BT fungerer på samme måde som Yara N-tester, som ud fra algoritmer, baseret på viden fra omfattende kvælstofforsøg beregner kvælstofanbefalinger i forskellige afgrøder.

Adgang til præcise data

- Alle marker er forskellige. Ved at landmænd får mulighed for at benytte deres smartphones i arbejdet med præcisionslandbrug, bliver adgangen til værdifuld viden lettere, siger Stefan Fürnsinn, Yara.

- Med adgang til præcise data om afgrødernes næringsstofbehov kan landmændene producere mere effektivt og samtidig reducere den miljømæssige påvirkning fra landbruget, udtaler han.

Sådan fungerer YaraIrix

YaraIrixs er en app for smartphones, som i kombination med en af de to hardwareenheder, N-Tester Clip og N-Tester Bluetooth, gør det muligt at måle klorofylindholdet i planten.

Derudfra kan afgrødens kvælstofbehov bestemmes og gør det derved nemmere for landmanden at tilføre den korrekte mængde gødning efterfølgende.

YaraIrix app’en kan ved hjælp af fotos fra smartphones kamera og uden brug af hardware-tilbehøret vurdere kvælstofstatus i vinterhvede og vinterraps i de tidlige stadier.

Når app’en har foretaget en måling, afgiver den umiddelbart derefter en status på, hvor meget kvælstof, afgrøden har optaget.

YaraIrix app’en kan komplimenteres med enheden N-Tester Clip, som klipses på smartphonens kamera og omdanner telefonen til en kvælstofmåler. Det muliggør kvælstofanbefalinger i forskellige afgrøder i de senere stadier og give anbefalinger for behovet for supplerende gødskning. Dette sker ved hjælp af algoritmer og viden baseret på omfattende kvælstofforsøg.

Test-landmænd

I første omgang vil N-Tester Clip blive tilgængelig for et begrænset antal landmænd, som kan søge om at være med i YaraIrix Innovationsprogram. De vil modtage N-Tester Clippen i en betaversion og kan afprøve den i praksis, inden den kommer på markedet.

Ved at landmænd får mulighed for at benytte deres smartphones i arbejdet med præcisionslandbrug, bliver adgangen til værdifuld viden lettere

Stefan Fürnsinn, Yara

Interesserede kan registrere sig på www.yarairix.com eller kontakte Yara Danmark for nærmere information. Man bedes være opmærksom på, at kun et begrænset antal kan deltage i testen, og at N-Tester Clip endnu ikke fungerer på alle smartphones.

Giver anbefalinger

Den anden enhed, som kan kobles til YaraIrix, er enheden N-Tester BT, som er efterfølgeren til den velkendte Yara N-Tester. N-Tester BT forbindes til YaraIrix på smartphonen via Bluetooth og giver kvælstofanbefalinger til gødskning i de mest anvendte afgrøder.

N-Tester BT’s anbefalinger er testede i Danmark og måler på samme måde som den nuværende Yara N-Tester. I YaraIrix app’en kan måledata desuden gemmes med henblik på at kunne optimere gødskningen yderligere.

hl

Læs også