Sikring af medarbejdere i forhold til den digitale verden

Fremtidssikring af arbejdsforhold for medarbejdere der møder den digitale verden.

Af Antoni Stenger, formand i Sønderjysk Familielandbrug

For et år siden deltog jeg sammen med planteavlskonsulenter i et vigtigt foretræde for fødevareudvalget.

Vi præsenterede en bekymrende tendens: 3 ud af 10 konsulenter havde inden for det seneste år valgt at forlade deres stillinger på grund af de udfordringer, de oplevede med hektar ansøgningerne. En udfordring der opstår, når regler skal implementeres i en digital verden.

Dette møde med udvalget blev en øjenåbner. Vores bekymringer blev hørt, og udvalget forlangte endda et temamøde om emnet. Til dette møde i efteråret deltog en bred vifte af interessenter, inklusive repræsentanter fra landbrugsforeninger, Landbrugsstyrelsen og endda fødevareministeren selv.

Det er med stor tilfredshed, jeg kan rapportere, at vores dialog og indsats har båret frugt. Ministeren tog vores bekymringer alvorligt og har lovet handling. Efter opfordring fra Hans Christian Schmidt, som har vores dybeste taknemmelighed, ringede ministeren personligt for at uddybe vores samtale.

Ministeren vil arbejde videre med følgende initiativer:

1. Ministeren tilstræber generelt tilbageholdenhed med, at der ikke vil blive indført nye regler i

planperioden frem til afslutningen af ansøgningsrunden, medmindre det er påkrævet af EU lovgivning.

2. Ubrugte midler vil i de enkelte ordninger så vidt muligt blive overført til overansøgte ordninger.

3. Ministeren anerkender vigtigheden af et velfungerende IT-system, og at erhvervet må inddrages når det er relevant

Ministerens engagement i denne sag er lovende, men vores arbejde stopper ikke her. Vi fortsætter med at følge op på disse initiativer for at sikre, at blandt ander landbrugets konsulenter får de arbejdsvilkår, de fortjener.

Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog og samarbejde med ministeren og andre interessenter for at styrke og fremtidssikre konsulenternes arbejdsforhold i den digitale verden.

Læs også