Danske Vandværker: Vi bakker op om BNBO

Danske Vandværker, brancheorganisation for landets vandforsyninger, undsiger vandværk i Mariagerfjord Kommune, der ønsker at blive fritaget for BNBO-krav.

Af Jan Andersen, formand i Danske Vandværker, Region Nord og Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

I Danske Vandværker følger vi interesserede med i den verserende sag om Veddum Vandværk, som tilsyneladende ønsker at blive undtaget fra BNBO-kravet, det vil sige kravet om, at der skal udlægges et beskyttelsesområde rundt om vandværkets boringer, fordi der ikke er problemer med pesticider i vandet.

Formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Danske Vandværker bakker helhjertet op om den politiske aftale, som blev vedtaget med en bred politisk opbakning på Christiansborg i 2019, for vi skal passe godt på vores drikkevand. Det er vigtigt at gå præventivt til værks og ikke vente på, at problemerne måtte opstå.

Selvfølgelig er det dejligt, at Veddum Vandværk ikke mener at have problemer med pesticider i drikkevandet, men det er vigtigt, at vi beskytter grundvandet inden en eventuel forurening, det er jo derfor reglerne blev vedtaget.

Vi kan kun erklære os enige med formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen, når han afviser synspunktet fra Veddum Vandværk. Og vores opfordring til politikerne i Mariagerfjord Kommune er, at kommunen følger den statslige vejledning for risikovurdering i forbindelse med de borringsnære beskyttelsesområder. Samtidig er det vigtigt, at kommunen er villig til at indgå i dialog med vandværkerne om grundlaget for risikovurderingen.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug – det er nu, det gælder!
Brexits betydning for eksport til Storbritannien
Spis dansk kød med god samvittighed
Send ikke mælken ud af Danmark
Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug
Fødevare-arbejdspladser er »dansk, når det er bedst«