Dansk kvalitet og eksport i fare

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug.

Skal dansk korn igen være uønsket pga. lav kvalitet

»Danish excluded«. Så klart stod det i kontrakter fra kornopkøbere, der købte korn op i Europa – inden vi fik landbrugspakken med mere gødning i 2015. Kornets kvalitet det vil primært sige proteinindholdet var simpelthen så ringe, at opkøberne ikke ville have dansk korn som foderkorn, når de købte europæisk korn.

Og til brødhvede var kornet slet ikke godt nok. Det kunne ikke sælges udenlands som brødhvede og Danmark importerede mere og mere korn til brød.

I et notat om kornsituationen i Danmark fra Aarhus Universitet fra 2014 hedder det således, at »De danske kvælstofnormer har bevirket, at proteinindholdet i korn er faldet de senere år.« Det betød, at det var svært at producere dansk brødkorn af tilstrækkelig kvalitet, lød konklusionen.

Det er den situation vi er på vej tilbage til. Det skyldes de mange stramninger, der er sket på gødningsområdet og de stramninger politikerne nu varsler.

God gødskning giver protein og kvalitetskorn.

Mere gødning anvendt på markniveau spises af planterne samtidig med det frugtbargør jorden – det betyder ikke noget for miljø og udvaskning.

Grisene har trivedes på det danske foderkorn siden 2015. Vi kan igen lave dansk hvedemel.

Det er meget alvorligt, når politikerne vil forringe den danske kvalitet udelukkende til glæde for de lande, der igen kan leve højt af at sælge brødkorn og protein til Danmark.

Lad være med politisk at spænde ben for dansk højkvalitets korn.

Det vil skade dansk produktion og dermed danske arbejdspladser. 

Hvorfor skal vi være en nation der leverer sekundavarer – når vi kan levere kvalitet?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også