God dansk landbrugsjord skal ikke ligge brak

I en tid med fødevarekrise giver det ingen mening at lade god landbrugsjord ligge brak, påpeger Jacob Jensen i dette læserbrev.

Af Jacob Jensen (V), gårdejer og folketingsmedlem

Krigen i Ukraine har betydet, at »Europas kornkammer« er sat ud af funktion. Og det kan mærkes, når der produceres cirka 30 procent af verdens hvede i dette område. Fødevarepriserne er »gået gennem loftet«, hvilket naturligvis kan mærkes i de danske husholdninger. Men langt værre står det til blandt verdens fattigste, der ikke har råd til at købe den stadig dyrere mad.

Samtidig med verdens fødevarekrise ligger der store landbrugsarealer brak i Danmark. Det skyldes primært miljøhensyn, som er helt legitime i fredstider, hvor den mest urentable del af jorderne helt eller delvist tages ud af drift.

Man bør dog kunne bruge store dele af disse arealer til græsning og anden produktion af dyrefoder, som kan være med til at holde efterspørgslen og dermed prisen på foderkorn nede.

Samtidig bør EU-planerne om at øge brakarealerne med fire procent af al landbrugsjord i Europa udsættes eller helt skrinlægges.

I en tid med krig i Europa og med en galoperende fødevarekrise giver det ingen mening at lade god landbrugsjord ligge brak – og slet ikke i Danmark, hvor dansk landbrug kan producere fødevare af høj kvalitet, med høje udbytter og med lavt klimaaftryk.   

Læs også