Jeg undrer mig over Henrik Høeghs udmelding

Det er svært at se, at vi, Landbrugets Biomasseleverandører, skulle udøve manipulation som påstået af Biogas Danmark, når vi refererer fra en artikel offentliggjort i Effektivt Landbrug.

Af Gitte Grønbæk, direktør, Landbrugets Biomasseleverandører 

Jeg læser med stor forundring Henrik Høeghs læserbrev her i Effektivt Landbrug (den 1/6, red.). Henrik Høegh mener nu, at Biogas Danmarks udtalelser på Nutrifair omkring prisniveauet på gylle til biogas var baseret på informationer og oplysninger fra Landbrugets Biomasseleverandører.

Hverken jeg eller andre bestyrelsesmedlemmer i Landbrugets Biomasseleverandører har meldt konkret ud til Biogas Danmark om afregningspriser på gylle leveret til biogas. Biogas Danmarks udtalelser må stå for egen regning.  Det er svært at se, at vi, Landbrugets Biomasseleverandører, skulle udøve manipulation som påstået af Biogas Danmark, når vi refererer fra en artikel offentliggjort i Effektivt Landbrug.

Vi står gerne ved, at gylle har en økonomisk værdi, når det leveres til biogas. Og vi står gerne ved, at skal udbygningen af biogas fortsætte i Danmark, så vil det forudsætte, at husdyrgødning værdisættes i forhold til gas – og klimapotentialet ved afgasning.

- Det er svært at se, at vi, Landbrugets Biomasseleverandører, skulle udøve manipulation som påstået af Biogas Danmark

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også