Landbrugets ønskeliste til de kommunale budgetforhandlinger

Vi håber, at kommunalpolitikerne ved de kommende budgetforhandlinger vil huske på, at de sammen med de danske landmænd skal finde de bedste løsninger for lokalsamfundet og naturen via dialog og samarbejde, skriver næstformanden i L&F Centrovice i dette læserindlæg.

Af Lars Iversen, næstformand i L&F Centrovice

De kommunale budgetter skal senest fastlægges den 15. oktober, og vi nærmer os derfor de årlige budgetforhandlinger. I landbruget håber vi, at lokalpolitikerne vil have følgende med i deres overvejelser, når de går til forhandlingsbordet:

Landbrug og klima går hånd i hånd

Ved komplekse problemstillinger kan det være fristende at finde en syndebuk. I klimadebatten oplever vi desværre, at landbruget nogle gange har fået denne rolle. Det er ærgerligt. I landbruget er vi dybt afhængige af naturen omkring os og vi arbejder aktivt for at passe på vores omgivelser og forbedre os i en mere klimavenlig retning. Vi håber derfor, at kommunalpolitikerne vil huske på, at vi er en del af løsningerne og at vi sammen skal finde de bedste løsninger for lokalsamfundet og naturen via dialog og samarbejde.

- Ved komplekse problemstillinger kan det være fristende at finde en syndebuk. I klimadebatten oplever vi desværre, at landbruget nogle gange har fået denne rolle

En ambitiøs grøn politik

I landbruget støtter vi op om den grønne dagsorden og håber, at den får lov til at fylde endnu mere i det næste kommunale budget. Det kunne for eksempel være flere penge til solcelle- og vindmølleprojekter, som desværre har hårde vilkår flere steder. Men fordelene er store, og det er nødvendigt med mere grøn energi. Det kan også være i forhold til at innovere og finde nye løsninger. I landbruget arbejder vi altid med at forbedre os, så vi bedst muligt kan passe på naturen omkring os, for eksempel i kampen for mere biodiversitet, hvor vi i landbruget både har viden og ressourcer.

- Der er en stor vilje i landbruget til at arbejde for et mere grønt og bæredygtigt samfund, men det kan ikke få succes uden kommunernes hjælp

Ressourcer til effektiv sagsbehandling

Der er en stor vilje i landbruget til at arbejde for et mere grønt og bæredygtigt samfund, men det kan ikke få succes uden kommunernes hjælp. Vi har brug for handlekraft fra politikernes side og ressourcer i forvaltningen. Mere præcist er det nødvendigt at prioritere ressourcer og personale til de afdelinger, hvor man for eksempel godkender lokalplanstiltag eller i miljøafdelingerne, som sidder med beslutningerne og tilladelserne. Dermed undgår man, at sagsbehandlingstiderne trækker i langdrag, hvilket sænker de grønne tiltag, som skal sættes i gang for at hjælpe naturen.

Energi til landdistrikterne

Der er desværre mange steder, hvor fjernvarmenettet ikke er nået ud til landdistrikterne. Der er i forvejen flere problemer i de små byer: folk flytter væk og lokalsamfundene lider. Det er nødvendigt at styrke de små lokalsamfund, så de kan tiltrække beboere og passe på fællesskabet. Det er derfor et stort problem, når der er usikkerhed om, hvornår man bliver koblet på fjernvarmenettet eller om det overhovedet sker. Der er brug for, at kommunalpolitikerne laver en plan for udrulning af fjernvarmenettet. Uden en plan opstår der usikkerhed, som kan føre til, at folk investerer i andre energiformer inden de kobles på fjernvarmenettet, hvilket vil gøre det overflødigt. Det vil både være ærgerligt og spild af ressourcer.

- Der er brug for, at kommunalpolitikerne laver en plan for udrulning af fjernvarmenettet

Vi håber, at vi kan styrke samarbejdet med kommunerne endnu mere, så vi sammen kan finde de bedste løsninger på de udfordringer, vores lokalområde møder.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også