Selvforsyning: Erstat træpiller i varmeværkerne med halm

Landbruget kan levere nogle af løsninger på energikrisen, for markerne er fulde af halm, der kan levere grøn energi med høj forsyningssikkerhed, mener denne læserbrevsskribent.

Af Poul Henrik Prahl, Ærtebjergvej 2, 4400 Kalundborg

Desværre bruger mange af de sjællandske kraftvarmeværker i dag træpiller fra udlandet. Men på markerne lige ved siden af værkerne, ligger masser af grøn energi i form af halm, der kunne bruges i stedet for. På Sjælland alene er der ca. 800.000 tons halm, som kraftvarmeværkerne kunne udnytte og dermed frigive træpiller til den private sektor, som desperat mangler træpiller. 

I alt er der 24 værker på Sjælland, Lolland og Falster, der i dag bruger træpiller (8 stk.) eller skovflis (16 stk.).

Det er blevet en dyr energikilde, og de seneste måneder har vi set, hvordan forsyningssikkerheden også er blevet en vigtig faktor. 

Hvorfor bruger værkerne ikke halm? Svaret er, at værkerne syntes det er nemmere med flis og træpiller. De tænker ikke økonomi men mere på at gøre det nemt, for der er mere arbejde i halm. 

Og løsningen ligger så at sige lige uden for døren: Mange af de værker, der bruger træpiller, kan omstilles til halm og bidrage med billigere og mere bæredygtig varme. Samtidig er andelen af halm, der bliver brugt til varme faldende, så der er nok at tage af. 

Jeg håber, politikere vil begynde at sætte krav til varmeværkerne. 

Vi skal tilrettelægge vores infrastruktur, så vi i højere grad er selvforsynende med energi og bruger den ressource, der er til rådighed. En del af vejen mod højere grad af selvforsyning og grøn energi er at bruge mere halm i kraftvarmeværkerne, og når der bygges nye værker, bør halmen også tænkes ind på lige fod med andre biomasser som for eksempel affald fra haver og parker.  

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også