Huske- og ønskeliste til den nye minister

Carsten Bach, miljø- og fødevareordfører for Liberal Alliance

For nogle uger siden kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen præsentere tre nye ministre på Amalienborg Slotsplads i strålende solskin og med understregning af, at statsministeren er stolt af de resultater, regeringspartierne har skabt på miljø- og fødevareområdet. Jeg deler bestemt begejstringen for, at det med statsministerens ord er lykkedes at genskabe optimismen. Der er absolut også musik i at bekæmpe ”støj og møg i de store byer”, som statsministeren sagde det. Jeg vil dog imidlertid godt stå for en lille kombineret huske- og ønskeliste til ministeren, inden han kaster sig alt for entydigt over støjen og møget.

Som opfølgning på Naturpakken skal der ændres i reguleringen af ammoniak fra husdyr i nærheden af naturområder. I dag er en række landbrug fanget mellem to stole, hvor de ikke kan udvikle bedriften, selvom det i mange tilfælde rent faktisk vil medføre en lavere miljøpåvirkning, og selvom den nærliggende natur ikke er at regne som kategori 1 højværdinatur. Den situation skal løses.

Jeg håber, at den nye minister deler Liberal Alliances målsætning om mere fri og vild natur på statens arealer. Staten har i dag en uheldig dobbeltrolle, hvor man på den ene side er naturforvalter og på den anden side optræder som kommerciel aktør med eks. salg af tømmer. Liberal Alliance mener, at over tid skal væk fra landbrug og skovbrug på statens arealer og i stedet fokusere på at fremme og udvikle fri og vild natur til glæde for alle danskere.

Og så er der den lodne elefant i rummet: ulveproblematikken. Jeg deler egentlig ministerens synspunkt, når han mener, at der skal være plads til ulve i Danmark. Ulven må for min skyld gerne være her, det skal bare være på menneskenes præmisser. Det indebærer for mig, at der skal være et helt konkret og let omsætteligt regelsæt for, hvornår en ulv er en problemulv og må skydes. Ved at efterlade borgere og landmænd i et lovgivningsmæssigt tomrum er vi med til at skabe situationer med selvtægt, som vi senest har set det i Ulfborg. Det kan ingen være tjent med.

Når alt dette – og med tiden sikkert mere til - er skrevet i den lille huskebog, vil jeg sige et varmt velkommen til den nye minister. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Læs også