bannerPos

Kære minister, genovervej Kalø

Konkret foreslår vi, at landbrugsarealerne under Kalø Gods puljes og bringes i spil ved en kommende jordfordeling.

AF: DEBATINDLÆG

12-12-2019 12:50
I en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Af Kim Lykke Jensen (SF) og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) henholdsvis formand og næstformand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

Kære Lea Wermelin

Det er prisværdigt, at der arbejdes på at skabe store, sammenhængende naturområder og øget biodiversitet i vores land.

Her i Syddjurs er vi også meget optaget af emnet. Vi er fokuseret på at få skabt den bedst mulige natur og gøre de tiltag, der giver mest mening. Herunder er det vigtigt for os, at vi får mest mulig natur for pengene.

Derfor mener vi ikke, at det er det klogeste valg at udtage netop Kalø Gods af produktion – sådan som det fremgår af de seneste planer fra ministeriet.

Værdifuld landbrugsjord

Vi forstår, at det på overfladen kan virke oplagt at udlægge statens egne arealer til natur. Men i en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Vi mener, at det ville give langt bedre mening at skabe store sammenhængende naturområder på eksempelvis næringsfattig jord eller endnu bedre – lavbundsarealer. Arealer, der har langt mere natur- og miljøpotentiale end den fede jord på Kalø. (Skovene på Kalø har imidlertid et godt naturpotentiale).

Konkret foreslår vi, at landbrugsarealerne under Kalø Gods puljes og bringes i spil ved en kommende jordfordeling. 

Vi vil gerne landbrugsproduktion

Vi har en stor opgave ift. Grønt Danmarkskort. Vi arbejder intenst med at skabe mere biodiversitet og beskytte vores drikkevand, men samtidig vil vi gerne landbrugsproduktionen.

I Syddjurs Kommune har vi i budgettet for 2020 afsat ressourcer til multifunktionel jordfordeling til gavn for klima, miljø og biodiversitet. Vi har ambitioner om at skabe holdbare løsninger for såvel naturen som landbrugsproduktionen.

Vi vil derfor bede dig gentænke planerne omkring Kalø Gods’ fremtid i en retning, der lægger en del af arealerne i en jordfordelingspulje. På den måde kan vi få mere natur for pengene.

Det handler om at gøre det, der giver mest mening. Det tjener alle parter.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Få en plan B for generationsskiftet

Et generationsskifte involverer ofte mange familiemedlemmer, og det er ikke altid, at forventningerne er stemt helt af. Her kan et strategiforløb være løsningen, så der ligger en klar plan A for generationsskiftet – og gerne en plan B også, lyder det fra rådgivningschef.

Kameraovervågning af stalde i rivende udvikling

Jysk IT har specialiseret sig indenfor kameraovervågning af stalde. Både teknologi og efterspørgsel er i rivende udvikling – også inden for andre brancher end landbruget.

Hold fast i variable lån

Den danske rente kan sandsynligvis ryge endnu længere ned, så man skal holde fast i variable lån, lyder det fra Hans Fink, cheføkonom i Velas (tidligere LMO og Centrovice) og AgroMarkets.

Sætter fokus på malkeren

Med sin Parlour Performance Analyzer sætter SAC tal på, hvad der foregår i malkegraven. Det er blevet taget godt imod på bedrifterne både i Danmark og udlandet.

Vi elsker stadig sovs og kartofler

Selv om de seneste år har budt på et utal af forskellige madtrends, er der ikke ændret ret meget i danskernes madvaner, viser en ny undersøgelse fra Arla.

Parlamentarikere vil have indført bindende naturmål

Et flertal i Europa-Parlamentet har torsdag vedtaget, at EU bør gå foran og sikre, at 30 procent af EU’s territorium består af naturområder inden 2030. Forkert vej at gå, mener Venstres Asger Christensen.

Gør afgrøderne mere robuste med bio-stimulanter

- Planterne kan i nær fremtid stimuleres på en naturlig måde til at tiltrække mikroorganismer omkring deres rødder og blade, der gør planterne sunde og stærke, lød det på denne uges Plantekongres i Herning.

Nyt bæredygtigt foderprotein

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt, der måske kan blive et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.
Side 1 af 1746 (34909 artikler)Prev1234567174417451746Next