bannerPos

Kære minister, genovervej Kalø

Konkret foreslår vi, at landbrugsarealerne under Kalø Gods puljes og bringes i spil ved en kommende jordfordeling.

AF: DEBATINDLÆG

12-12-2019 12:50
I en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Af Kim Lykke Jensen (SF) og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) henholdsvis formand og næstformand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

Kære Lea Wermelin

Det er prisværdigt, at der arbejdes på at skabe store, sammenhængende naturområder og øget biodiversitet i vores land.

Her i Syddjurs er vi også meget optaget af emnet. Vi er fokuseret på at få skabt den bedst mulige natur og gøre de tiltag, der giver mest mening. Herunder er det vigtigt for os, at vi får mest mulig natur for pengene.

Derfor mener vi ikke, at det er det klogeste valg at udtage netop Kalø Gods af produktion – sådan som det fremgår af de seneste planer fra ministeriet.

Værdifuld landbrugsjord

Vi forstår, at det på overfladen kan virke oplagt at udlægge statens egne arealer til natur. Men i en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Vi mener, at det ville give langt bedre mening at skabe store sammenhængende naturområder på eksempelvis næringsfattig jord eller endnu bedre – lavbundsarealer. Arealer, der har langt mere natur- og miljøpotentiale end den fede jord på Kalø. (Skovene på Kalø har imidlertid et godt naturpotentiale).

Konkret foreslår vi, at landbrugsarealerne under Kalø Gods puljes og bringes i spil ved en kommende jordfordeling. 

Vi vil gerne landbrugsproduktion

Vi har en stor opgave ift. Grønt Danmarkskort. Vi arbejder intenst med at skabe mere biodiversitet og beskytte vores drikkevand, men samtidig vil vi gerne landbrugsproduktionen.

I Syddjurs Kommune har vi i budgettet for 2020 afsat ressourcer til multifunktionel jordfordeling til gavn for klima, miljø og biodiversitet. Vi har ambitioner om at skabe holdbare løsninger for såvel naturen som landbrugsproduktionen.

Vi vil derfor bede dig gentænke planerne omkring Kalø Gods’ fremtid i en retning, der lægger en del af arealerne i en jordfordelingspulje. På den måde kan vi få mere natur for pengene.

Det handler om at gøre det, der giver mest mening. Det tjener alle parter.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

- Vi har stadig 18 procent vand i hveden enkelte steder

Hveden er stadig umoden i enkelte pletter rundt i marken, men ellers er høsten godt i hus hos Torben Kuhr nær Gjern i det midtjyske. Han vurderer, at udbytterne er tilfredsstillende, men ikke over middel.

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Test af maskiner skal forbedre høsten af græs til fremstilling af protein

En vellykket test af to forskellige høstteknikker skal nu give input til udvikling af den mest optimale metode at høste græs på, når det skal bruges til at fremstille protein til foderstof.

Det er op ad bakke med de frivillige BNBO-aftaler

Det kniber – som mange nok havde ventet – med at nå til enighed mellem landbrug og kommuner om, hvad »fuld erstatning« er, når det kommer til pesticidfri drift i BNBO. Østjysk kommune har nu sendt opgivende brev til miljøminister. Et brev formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard, også har skrevet under på.

Dyrenes Beskyttelse er bekymret for varme dyretransporter

Dyrenes Beskyttelse langer igen ud efter eksportører af smågrise. Grisene lider i varmen under transporterne ned gennem Europa, lyder det. Brancheorganisation: Vi har ingen interesse i at levere lidende dyr til kunderne.

Syre er et nødvendigt våben mod fremtidens tarmbetændelser

Skæringsdagen for fravænning uden medicinsk zink i foderet nærmer sig med hastige skridt, og der er udsigt til en af de større udfordringer i branchen. Forberedelsen til fremadrettet forebyggelse og håndtering af fravænningsdiarré er derfor højaktuel. To af branchens rådgivere betragter syre som et hjælpestof, der med sikkerhed vil indgå som en del af løsningen.
Side 1 af 1896 (37908 artikler)Prev1234567189418951896Next