bannerPos

Sandt og falsk i dansk miljøpolitik

Målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand.

AF: DEBATINDLÆG

18-02-2020 10:00

Af landmand Martin Pinholt, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

Ved et kundemøde på Vesterbølle Maskinstation i Himmerland holdt Bjarne Brønserud et indlæg om sin nye bog »30 års miljøpolitik – en katastrofe!«. Bogen er skrevet på baggrund af konkrete hændelser og analyser, og er fremlagt på Aarhus Universitet til en videnskabelig bedømmelse.

Bjarne Brønserud stiller sig her frem og fortæller, at den særlige, danske miljøpolitik har kostet samfundet 300 milliarder kroner over godt 30 år. Heraf er de 80-90 milliarder kroner skatteyderbetalte bevillinger til administration, forskning m.m. 

Med en mangeårig deltagelse i debatterne i dagbladene og på Facebook, står en afklaret og tænksom forfatter her frem og siger - der er noget helt galt i dansk miljøpolitik. Og han gør det vel at mærke ved at bruge sin videnskabelige uddannelse og erfaring, som i øvrigt er på linje med forskerne og med nationalbankdirektør Lars Rohde – de har samme uddannelse.

Hængt landbruget ud

Miljøministeriet har igen og igen hængt landbruget ud for at tabe for meget af det tilførte kvælstof til vandmiljøet og dermed skabe en forurening i vandløb, søer og kystvande. Dette på trods af, at målingerne i vandløbene viser et markant lavere tab af næringsstoffer end det som Miljøministeriets modeller har fortalt.

Derfor fører det politiske system en falsk miljøhetz imod landbruget og fødevareerhvervene. Bjarne Brønserud fremviser ligefrem eksempler på forfalskede opgørelser fra Miljøministeriet, for at de kan få forureningspåstanden til at fremstå sandfærdig.

Forskere som f.eks. professor Stiig Markager ved Aarhus Universitet tilskyndes ifølge forfatteren af Miljøministeriet til at udvikle opgørelser og modeller specielt til lejligheden, som kan hjælpe med til at underbygge Miljøministeriets falske forureningsfortælling.

Svindlere og plattenslagere

Sandheden er ifølge forfatteren, at målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand. Tilsvarende viser analyserne fra drikkevandsboringerne under de dyrkede arealer et lavt og faldende nitratindhold.

Havde sådanne falske påstande været fremført i finansverdenen, ville Finanstilsynet for længst være skredet ind. Og pressen ville have omtalt de ansvarlige personer som svindlere og plattenslagere

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

BL vil se kommunernes vandløbsarbejde efter i sømmene

Bæredygtigt Landbrug har anmodet samtlige kommuner om at blive optaget som høringspart forud for de kommunale vandløbs-indsatser.

Mange landmænd har en mere bæredygtig virksomhed, end de tror

Ifølge Patriotisk Selskab kan en RISE-analyse give landmændene et overblik over, hvor bæredygtig deres virksomhed faktisk er.

Kubota lancerer tre nye traktorer

I onsdags lancerede japanske Kubota tre nye traktorer i M6002-serien, der kommer på det danske marked sidst på året.

Nu er det sidste chance for tilskud til nybyg og tilbyg

Ansøgningsrunden for modernisering af kvægstalde er ved at nå sin afslutning. Derfor er det sidste udkald for dem, der gerne vil bygge nyt eller bygge til.

- Projekterne skal kunne hænge sammen både med og uden tilskud

Mælkeproducent Anders Iversen Mosdal, Himmerland, har flere gange indsendt en ansøgning med håbet om at få del i puljen om støtte via Landdistriktsprogrammet. I sommer fik han udbetalt tilskudskroner for en udvidelse på 139 sengepladser og et vandrensningsanlæg.

Arbejdssikkerhed afgørende for rekruttering i landbruget

Hvis man skal kunne tiltrække flere unge til svineproduktionen, er det af afgørende betydning, at arbejdssikkerheden kommer i større fokus, skriver Tina Søndergaard Kristensen, der er bygningsrådgiver med fokus på svinestalde hos Byggeriteknik i dette indlæg.

Nye Weidemann-læssere

Nye opdaterede læssere fra Weidemann, blandt andet en Hoftrac 1390 konventionel hjullæsser og en Weidemann T4512 teleskoplæsser.

Yara lancerer ny YaraMila 21-3-10 med mangan

Yara lancerer nu en nyudviklet udgave af deres velkendte YaraMila 21-3-10, der indeholder mangan. Den nye gødning supplerer den meget velkendte YaraMila 21-3-10 og er et bidrag til de klassiske manganløsninger på markedet. Promangan gødningen distribueres gennem DLG, der har store forventninger til den nye gødning.
Side 1 af 1948 (38957 artikler)Prev1234567194619471948Next