bannerPos

Sandt og falsk i dansk miljøpolitik

Målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand.

AF: DEBATINDLÆG

18-02-2020 10:00

Af landmand Martin Pinholt, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

Ved et kundemøde på Vesterbølle Maskinstation i Himmerland holdt Bjarne Brønserud et indlæg om sin nye bog »30 års miljøpolitik – en katastrofe!«. Bogen er skrevet på baggrund af konkrete hændelser og analyser, og er fremlagt på Aarhus Universitet til en videnskabelig bedømmelse.

Bjarne Brønserud stiller sig her frem og fortæller, at den særlige, danske miljøpolitik har kostet samfundet 300 milliarder kroner over godt 30 år. Heraf er de 80-90 milliarder kroner skatteyderbetalte bevillinger til administration, forskning m.m. 

Med en mangeårig deltagelse i debatterne i dagbladene og på Facebook, står en afklaret og tænksom forfatter her frem og siger - der er noget helt galt i dansk miljøpolitik. Og han gør det vel at mærke ved at bruge sin videnskabelige uddannelse og erfaring, som i øvrigt er på linje med forskerne og med nationalbankdirektør Lars Rohde – de har samme uddannelse.

Hængt landbruget ud

Miljøministeriet har igen og igen hængt landbruget ud for at tabe for meget af det tilførte kvælstof til vandmiljøet og dermed skabe en forurening i vandløb, søer og kystvande. Dette på trods af, at målingerne i vandløbene viser et markant lavere tab af næringsstoffer end det som Miljøministeriets modeller har fortalt.

Derfor fører det politiske system en falsk miljøhetz imod landbruget og fødevareerhvervene. Bjarne Brønserud fremviser ligefrem eksempler på forfalskede opgørelser fra Miljøministeriet, for at de kan få forureningspåstanden til at fremstå sandfærdig.

Forskere som f.eks. professor Stiig Markager ved Aarhus Universitet tilskyndes ifølge forfatteren af Miljøministeriet til at udvikle opgørelser og modeller specielt til lejligheden, som kan hjælpe med til at underbygge Miljøministeriets falske forureningsfortælling.

Svindlere og plattenslagere

Sandheden er ifølge forfatteren, at målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand. Tilsvarende viser analyserne fra drikkevandsboringerne under de dyrkede arealer et lavt og faldende nitratindhold.

Havde sådanne falske påstande været fremført i finansverdenen, ville Finanstilsynet for længst være skredet ind. Og pressen ville have omtalt de ansvarlige personer som svindlere og plattenslagere

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Bevarer effektivitet og sundhed med let fordøjelig proteinkilde

Fravænning uden medicinsk zink blev allerede muligt for Avlscenter Trekanten I/S i sommeren 2018, hvor de valgte at udskifte proteinkilden i smågrisefoderet. - Konceptet holder stadig, fortæller Jørgen Skou Hansen, der ejer og driver avlscenteret.

Nyt projekt skal gøre robotter klogere

Danske Agrointelli er med i et internationalt samarbejde, der skal gøre de robotter, der anvendes i blandt andet landbruget, langt klogere end de er i dag.

Færre dødfødte med nyt overgangsfoder

- Faringerne forløber upåklageligt, og grisene er kæmpestore og levedygtige. Det kører bare. Driftsleder Lizette Pilegaard lægger ikke skjul på, at hun er tilfreds med effekten af et nyt overgangsfoder til søer, som Vestjyllands Andel har udviklet.

Den døde kat hopper en sidste gang

Aktierne har taget et pænt ryk op hen over ugen. Det er ikke et tegn til, at krisen er ovre. Det er blot en naturlig korrektion efter fire uger med voldsomme kursfald. Vi så det samme under finanskrisen. Her foretog aktierne også et pludseligt ryk op, inden det igen gik kraftigt ned. I trading kalder man det for en død kat, der hopper.

Forårsarbejde i Nordsjælland

Arresøgaard Maskinstation er i denne uge begyndt på såarbejdet. Første opgave var etablering af vårbyg isået forskellige companion crops direkte i stub.

Svineproducent: Tilsætningsstof giver mine søer en stabil brunst

Manglende brunst hos søerne blev en saga blot, da østjysk svineproducent begyndte at bruge fodertilsætningsmidlet Micro-Aid.

Vilofoss gør zinkløs foderløsning bedre

Der er en tydeligt sammenhæng mellem proteinniveau og risikoen for diarré, men samtidigt er protein også nødvendig for at opnå maksimal tilvækst. Den balance synes med LoZn-konceptet fundet hos Vilofoss.
Side 1 af 1806 (36119 artikler)Prev1234567180418051806Next