Sandt og falsk i dansk miljøpolitik

Af landmand Martin Pinholt, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

Ved et kundemøde på Vesterbølle Maskinstation i Himmerland holdt Bjarne Brønserud et indlæg om sin nye bog »30 års miljøpolitik – en katastrofe!«. Bogen er skrevet på baggrund af konkrete hændelser og analyser, og er fremlagt på Aarhus Universitet til en videnskabelig bedømmelse.

Bjarne Brønserud stiller sig her frem og fortæller, at den særlige, danske miljøpolitik har kostet samfundet 300 milliarder kroner over godt 30 år. Heraf er de 80-90 milliarder kroner skatteyderbetalte bevillinger til administration, forskning m.m. 

Med en mangeårig deltagelse i debatterne i dagbladene og på Facebook, står en afklaret og tænksom forfatter her frem og siger - der er noget helt galt i dansk miljøpolitik. Og han gør det vel at mærke ved at bruge sin videnskabelige uddannelse og erfaring, som i øvrigt er på linje med forskerne og med nationalbankdirektør Lars Rohde – de har samme uddannelse.

Hængt landbruget ud

Miljøministeriet har igen og igen hængt landbruget ud for at tabe for meget af det tilførte kvælstof til vandmiljøet og dermed skabe en forurening i vandløb, søer og kystvande. Dette på trods af, at målingerne i vandløbene viser et markant lavere tab af næringsstoffer end det som Miljøministeriets modeller har fortalt.

Derfor fører det politiske system en falsk miljøhetz imod landbruget og fødevareerhvervene. Bjarne Brønserud fremviser ligefrem eksempler på forfalskede opgørelser fra Miljøministeriet, for at de kan få forureningspåstanden til at fremstå sandfærdig.

Forskere som f.eks. professor Stiig Markager ved Aarhus Universitet tilskyndes ifølge forfatteren af Miljøministeriet til at udvikle opgørelser og modeller specielt til lejligheden, som kan hjælpe med til at underbygge Miljøministeriets falske forureningsfortælling.

Svindlere og plattenslagere

Sandheden er ifølge forfatteren, at målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand. Tilsvarende viser analyserne fra drikkevandsboringerne under de dyrkede arealer et lavt og faldende nitratindhold.

Havde sådanne falske påstande været fremført i finansverdenen, ville Finanstilsynet for længst være skredet ind. Og pressen ville have omtalt de ansvarlige personer som svindlere og plattenslagere

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også