bannerPos

Sandt og falsk i dansk miljøpolitik

Målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand.

AF: DEBATINDLÆG

18-02-2020 10:00

Af landmand Martin Pinholt, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

Ved et kundemøde på Vesterbølle Maskinstation i Himmerland holdt Bjarne Brønserud et indlæg om sin nye bog »30 års miljøpolitik – en katastrofe!«. Bogen er skrevet på baggrund af konkrete hændelser og analyser, og er fremlagt på Aarhus Universitet til en videnskabelig bedømmelse.

Bjarne Brønserud stiller sig her frem og fortæller, at den særlige, danske miljøpolitik har kostet samfundet 300 milliarder kroner over godt 30 år. Heraf er de 80-90 milliarder kroner skatteyderbetalte bevillinger til administration, forskning m.m. 

Med en mangeårig deltagelse i debatterne i dagbladene og på Facebook, står en afklaret og tænksom forfatter her frem og siger - der er noget helt galt i dansk miljøpolitik. Og han gør det vel at mærke ved at bruge sin videnskabelige uddannelse og erfaring, som i øvrigt er på linje med forskerne og med nationalbankdirektør Lars Rohde – de har samme uddannelse.

Hængt landbruget ud

Miljøministeriet har igen og igen hængt landbruget ud for at tabe for meget af det tilførte kvælstof til vandmiljøet og dermed skabe en forurening i vandløb, søer og kystvande. Dette på trods af, at målingerne i vandløbene viser et markant lavere tab af næringsstoffer end det som Miljøministeriets modeller har fortalt.

Derfor fører det politiske system en falsk miljøhetz imod landbruget og fødevareerhvervene. Bjarne Brønserud fremviser ligefrem eksempler på forfalskede opgørelser fra Miljøministeriet, for at de kan få forureningspåstanden til at fremstå sandfærdig.

Forskere som f.eks. professor Stiig Markager ved Aarhus Universitet tilskyndes ifølge forfatteren af Miljøministeriet til at udvikle opgørelser og modeller specielt til lejligheden, som kan hjælpe med til at underbygge Miljøministeriets falske forureningsfortælling.

Svindlere og plattenslagere

Sandheden er ifølge forfatteren, at målingerne i vandløbene over de seneste 30-50 år har vist, at der ikke fra markerne er blevet tabt flere næringsstoffer, end hvad der svarer til det halve af EU's grænseværdier for overfladevand. Tilsvarende viser analyserne fra drikkevandsboringerne under de dyrkede arealer et lavt og faldende nitratindhold.

Havde sådanne falske påstande været fremført i finansverdenen, ville Finanstilsynet for længst være skredet ind. Og pressen ville have omtalt de ansvarlige personer som svindlere og plattenslagere

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Øg udbyttet i marken med en behandlingsslutspurt

Man skal jævnligt gå sine marker igennem og se, om der er behov for en sidste behandling før høsten. - De sidste sprøjtninger er med til at give en bedre bundlinje, lyder det fra Kirsten Larsen, chefkonsulent i Velas Planteavl i Vissenbjerg.

Bedste svineafkast i 30 år

De danske svinebedrifter kom ud af 2019 med et gennemsnitligt driftsresultat på 3,7 millioner kroner, og en afkastningsgrad på 8,4 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Juelsminde-halvøen under lup

Dialog med lodsejere skal udvikle As Vig

Økologer har masser af næringsstoffer

Økologer betaler prisen for de konventionelles landbrugspakke, lød det fra Økologisk Landsforening, da regeringen ville stramme udnyttelseskravet til husdyrgødning.

Majs med udfordringer

Majsen er under angreb både ovenfra og nedenfra efter et svært forår. For eksempel har råger hærget majsmarker i det sydlige Jylland, hvor landmænd har mistet adskillige hektar til fugle.

Porten til kvalitet

Vi er håndværkere, og vi gør det, vi er bedst til, siger indehaveren af Syddansk Portteknik, Kenneth Bruun Petersen, som har flere års erfaring i portbranchen.

Coronakrisen sætter fortsat sit præg på traktorsalget i Danmark

Eftervirkningerne fra coronakrisen har sat sine spor i leveringen af nye traktorer til det danske marked og juni måned er ingen undtagelse.

Er gården sikker for nysgerrige sommerbørn?

Mange danskere holder sommerferie i Danmark i år på grund af corona. Derfor vil der være ekstra mange børn og voksne fra byen, som gerne vil se, føle og lugte til livet på et moderne landbrug. For at give alle den bedste oplevelse opfordrer Topdanmark til, at landmænd kontrollerer sikkerheden på gården, før sommergæsterne kommer.

Lovgivning og klare regler skal skabe tillid til den tyske kødindustri

Danish Crown bakker uforbeholdent op om den tyske arbejdsministers planer om at forbyde underleverandører af arbejdskraft i den tyske kødindustri.

Fremragende nationalparkfotos premieret

Fire fremragende fotos fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet premieret i en konkurrence med flere gode vinderbud.
Side 1 af 1873 (37451 artikler)Prev1234567187118721873Next