ESG-ledelsesrapporter skal laves rigtigt første gang

Djursland Landboforening har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal sikre, at den enkelte landmand ikke bruger unødvendige ressourcer på de nye krav til ESG-ledelsesrapporter.

En virksomheds bæredygtighedsaftryk skal fremover kunne dokumenteres – det gælder også for danske landbrugsbedrifter, som kan forvente at skulle afrapportere for hele ESG-området og hermed udarbejde en ESG-ledelsesrapport allerede i årsrapporten for 2022. ESG står for »environmental, social and governance«.

- Jeg er klar over, at der er flere rådgivningsvirksomheder, som er i fuld gang med at tilbyde at lave ESG-ledelsesrapporter, men der er altså fortsat usikkerhed omkring, hvilke specifikke krav de finansielle organisationer har til rapporten, lyder det fra Carsten Sørensen, afdelingsleder i driftsøkonomi i Djursland Landboforening, som allerede har udarbejdet de første ESG-ledelsesrapporter.

Carsten Sørensen påpeger, at de sagtens kan lave en ESG-ledelsesrapport, men at de opfordrer deres landmænd til at se tiden an og lave de tiltag, der konkret bliver efterspurgt og lade markedet råde.

- Vi mener ikke, at der er nogen grund til, at vores landmænd skal bruge ressourcer på at lave ESG-ledelsesrapporter, når kravene fortsat er ret diffuse. Det skal gøres rigtigt første gang, understreger Carsten Sørensen.

Tværfagligt samarbejde i landboforeningen

Seges har udarbejdet foreløbige skabeloner til udarbejdelse af ESG-ledelsesrapport for produktionsformerne mælk, gris, planteavl og fjerkræ, men inden længe kommer der endnu et værktøj fra Seges – et online afrapporteringsværktøj, hvor den enkelte landmand kan sammenligne sit eget klimaaftryk med en lignende virksomhed.

- Vi forventer at modtage værktøjet fra Seges i løbet af 2022. Vi regner med, at hele processen med ESG-ledelsesrapporterne derefter bliver langt mere visuelt og giver et større overblik. Så kan den enkelte landmand se, hvilke tiltag der konkret skal arbejdes med fremadrettet, forklarer Carsten Sørensen.

Samtidig har Djursland Landboforening nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af Rikke Skyum, chef for Land, miljø & erhverv, Carsten Kløcher, chef for Planteavl og Carsten Sørensen.

- ESG handler jo ikke kun om økonomi – det gælder hele bedriften, understreger Carsten Sørensen og fortsætter:

- Fordelen ved en ESG-rapport er, at man får synliggjort sine handlinger indenfor miljøområdet og de ansattes arbejdsmiljø. Derudover får man sat fokus på bedriftens strategi og de fremtidige tiltag på bedriften.

Læs også