Store landbrug kræver professionel ledelse

Lederuddannelsen er en lang dannelsesproces, lyder det fra erfaren underviser, der gerne understreger, at ledelse er vigtigere end nogensinde.

Underviser på Dalum Landbrugsskole, Lene Brandenborg er begejstret for mentorordningen på agrarøkonomuddannelsen.

- Det er utroligt givtigt begge veje. De unge får gennem deres mentorer et indblik i, hvordan den teori, de lærer i klasselokalet, benyttes i virkeligheden, og erhvervet bliver inddraget i de unges viden og kunnen.

- Det er enormt vigtigt, at vi ved noget om hinandens verdener, understreger Lene Brandenborg.

Stort behov for ledere

Hun påpeger, at de som skole meget gerne vil have, at erhvervet interesserer sig for lederuddannelsen og ser behovet for den.

- De, der skal til at generationsskifte inden for de næste år, har måske ikke selv en lederuddannelse, og kan have svært ved at se behovet. Men det behov er der i stor stil.

- Landbrugene bliver større og større, og er allerede i dag virksomheder, hvor ledelse er vigtig med mange opgaver og mange medarbejdere med forskellig baggrund. Der er ikke som tidligere tale om landmanden selv, måske en driftsleder og så et par medhjælpere.

- Derudover får vi på lederuddannelserne rustet de unge til at klare de udfordringer, fremtiden byder dem. Det kan eksempelvis være kravet om ESG, der er et vilkår men også et værktøj, de kan bruge til at gøre virksomheden stærkere.

Økonomi og strategi

Økonomi og strategi fylder, ifølge Lene Brandenborg, lige så meget som ledelse i uddannelsen.

- Økonomi og strategi ligger i det at være leder. En forståelse og viden omkring de emner gør en kæmpe forskel i helhedsforståelsen af en virksomhed. Her kommer de, der alene er fag-fagligt uddannede til kort.

Skal arbejde med sig selv

Lene Brandenborg fremhæver ligeledes lederuddannelsens fokus på, at den unge finder ud af noget om sig selv og egne værdier.

- Det er drønhamrende vigtigt, at de kommer ind og arbejder med sig selv. For at være en god leder, skal man have de rigtige værktøjer, men man skal også kende sig selv, og være god til at aflæse andre mennesker, for at lykkes i sin ledelse.

- Det er en lang dannelsesproces samtidig med, at det er en uddannelse, slutter den erfarne underviser.

Læs også