- Jeg er direktør før jeg er mælkeproducent

Direktørrollen er blevet til hovedparten af mælkeproducent Jacob Stensigs arbejde på bedriften – og det passer ham rigtigt godt.

For 37-årige Jacob Stensig er hverdagen blevet noget anderledes, end den var, da han overtog bedriften Store Blæsbjerg vest for Holstebro for snart syv år siden.

Fra at have arbejdsdage på omkring 18 timer i døgnet syv dage om ugen er han nu typisk hjemme ved familien sidst på eftermiddagen. Og det er ikke kun længden på dagen, der er ændret på.

- Nu har jeg langt mere tid til at være direktør for min virksomhed. I dag uddelegerer jeg langt mere ansvar og bruger mere tid på ledelse og udvikling af virksomheden. Det var der ikke altid så meget plads til i starten, men det passer mig egentlig rigtigt godt, siger Jacob Stensig.

Udvidede bedriften

Den nye kurs er gradvist blevet implementeret på Jacob Stensigs bedrift. Og til at begynde med var det en noget anderledes tilgang end den, den unge landmand var vant til fra starten af sin karriere som selvstændig.

- Da jeg flyttede mig fra rollen som ham, der altid gik forrest til at koncentrere mig mere om strategi og ledelse, så krævede det, at jeg havde opbygget den rigtige organisation og havde tillid til, at jeg kunne uddelegere opgaver til mine medarbejdere. Og det tog noget tid, før jeg havde vænnet mig til det, siger Jacob Stensig.

Bedriften havde 430 årskøer og omkring 180 hektar jord, da Jacob Stensig overtog den i december 2012. Siden er antallet af årskøer øget til 585, og strategien omkring markarbejdet er ændret. Det betyder, at Jacob Stensig nu laver markarbejde både på sine egne knap 800 hektar og for en tidligere arbejdsgiver. Alt i alt omfatter markdriften cirka 1.100 hektar.

- For at kunne have en fornuftig økonomi har det været vigtigt for os at have en vis mængde jord. Ellers kan det ikke lade sig gøre at forrente maskiner og udstyr til driften, forklarer han.

Strategiforløb satte fart på

Med i bagagen har den nu 37-årige mælkeproducent et længere strategiforløb, som han sammen med 10 andre været igennem. Det har betydet, at Jacob Stensig har fået sparring og værktøjer til at få sat fokus på de områder, som har været vigtige for både udviklingen af virksomheden og den mere personlige del, som også betyder meget.

- Jeg vil have en virksomhed, som præsterer godt. Både økonomisk og i mælkeydelse. Men det er også vigtigt for mig, at der er tid til min familie. Og den balance er svær at finde, siger Jacob Stensig. Fordelene ved den nye kurs er mange, mener Jacob Stensig. Der er blevet mere tid til at være leder.

Og det kan mærkes. Både i forhold til medarbejdernes trivsel og på bundlinjen.

- Vi har langt større fokus på detaljerne i dag. Både i forhold til det faglige og i forhold til medarbejderne. Der kan jeg virkelig mærke, at der er en forskel i forhold til opstarten som selvstændig. Mit overskud og blik for medarbejderne kan jeg især mærke, er blevet langt bedre. I dag ser jeg udfordringer hos medarbejderne tidligere, forklarer Jacob Stensig.

Arbejde og familie i balance

Balancen mellem tid til drift og det, Jacob Stensig kalder direktørtid, har langsomt rykket sig. Men heldigvis har det været en selvforstærkende effekt for mælkeproducenten.

- Jeg har heldigvis oplevet det som noget positivt. At når jeg har uddelegeret nogle opgaver, så er det blevet godt modtaget. Og det har motiveret mig til at uddelegere mere og mere. Og på den måde har jeg skabt mere tid til at lede virksomheden og planlægge fremtiden, siger han.

Muligheder

Hvad fremtiden kommer til at byde på, er ikke klart defineret for den 37-årige landmand. Han har dog en miljøgodkendelse, som tillader ham at øge antallet af køer fra de nuværende 585 årskøer til 720. Og det er det første mål, som Jacob Stensig arbejder mod.

- Det er klart, at jeg gerne vil skabe rammerne og mulighederne for at udnytte den miljøgodkendelse, jeg har. Og så er mulighederne her på Store Blæsbjerg ved at være udtømt. Og jeg er da ikke sikker på, at det er nok for mig og mine ambitioner, siger Jacob Stensig.

Læs også