Nu skal vi altså til bunds i svineriet

Følg debatten på Facebook:

DANSKE LANDMÆND HAR i flere år råbt op om de kommunale rensningsanlægs miljøsvineri ved de såkaldte overløb. Hidtil uden effekt. 13 gange dagligt løber et rensningsanlæg derfor fortsat over og sender forurenet vand direkte ud i vandmiljøet et sted i Danmark. Det bliver til 5.000 overløb om året. Ikke én journalist fra Politiken, TV2 eller DR, ikke én miljø-politiker, ikke én naturfredningspræsident løfter en finger, som fører til ændringer. Det fortsætter uhindret, og det er intet mindre end skandaløst.

MEN KÆRE VENNER, nu er det på tide, vi kommer til bunds i svineriet. Vi vil derfor gerne høre fra dig og dine kolleger, hvis I har oplevelser af svineriet på jeres ejendom, hvis I har billeddokumentation, og I vil stå frem. 99,5 procent af vandløbene har ukendt miljøstatus, og vi ved derfor intet om, hvor meget kviksølv, bly, medicin og cadmium, der flyder fra landets rensningsanlæg og ud i de vandløb, som danske landmænd yder en kæmpe indsats for at beskytte, mens kommunerne lukker lort ud.

I DAGENS AVIS erkender kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet Peter Østergaard, at man er klar over, der er et problem. Og han tilføjer, at man vil gennemføre en mere dækkende vurdering af flere af vandområdernes kemiske tilstand i 3. vandplanperiode.

KONTORCHEFEN ER SIKKERT undskyldt. For hvad skal den stakkels mand svare? Men tænk sig en gang gylle. Mere dækkende er jo, at man har ukendt miljøstatus på 99,4 procent i stedet for 99,5. Og flere vandområder end de 23 ud af 7.000, man kender i dag, vil sige 24 ud af 7.000. Det er miljø-elastik i metermål.

IFØLGE MILJØSTYRELSEN I Danmark er vandområdeplanerne et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal have »god tilstand« i 2015. Alligevel vælter medicinrester, kviksølv, bly og cadmium ud i vores vandløb fra rensningsanlæg 5.000 gange om året, uden at myndighederne aner det mindste om miljøets status. Men svaret fra den såkaldt ansvarlige miljømyndighed er, at man er i gang med at se på problemet. Samtidig lyder det, at man arbejder på en mere dækkende vurdering i 3. vandplanperiode, der løber fra 2021-2027. Tænk hvis en privat virksomhed ignorerede EU-direktiver og miljø på samme måde, som den danske stat gør her. Samtidig med at den skærper kravene til danske landmænd i selvsamme vandmiljø.

DET ER EN rystende skødesløshed med vores miljø, der sker lige for øjnene af os. Skal vi finde os i det, eller skal vi se at komme til bunds i svineriet? Vi synes det sidste. For det kan ikke passe, at dette svineri kan foregå uden konsekvenser for de myndigheder og politikere, der lader tingene ske. Tip os om dine oplevelser, send os dine billeder – så vil vi gøre, hvad vi kan, for at få maksimal opmærksomhed om dette statslige svigt af Danmarks vandmiljø.

Læs også