bannerPos

Mælkeprisen holder året ud

20-11-2020 13:23

Arla justerer ikke mælkepriserne til sine andelshavere mere i år, meddeler selskabet.

Arlas aconto-pris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, vil være 254,10 øre/kg året ud.

Også Arlas acontopris for økologisk mælk vil forblive uændret fra 1. december 2020. Derfor vil Arlas aconto-pris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 314,70 øre pr. kg. Det oplyser Arla i en meddelelse til andelshaverne.

De globale mælkemængder viser fortsat en årlig vækst på omkring 1 procent. Indvirkningerne af den anden bølge af Covid-19 begynder at kunne mærkes i markederne, skriver Arla i en markedskommentar.

- Pulverpriserne i starten af dette kvartal var svagere end ventet med faldende priser som reaktion på øget udbud fra både USA og Indien, men priserne ser ud til at være begyndt at stabilisere sig igen.

- I Europa begynder de fornyede nedlukninger at påvirke efterspørgslen efter ost, da foodservice igen er ramt, og købere bliver mere tøvende, hvilket reducerer priserne.

Vækst i produktionen

- Nu, hvor vi er i årets sidste kvartal, viser alle større mejerieksportregioner vækst i årlig produktion. EU steg med 1,2 procent i september, hvilket bragte den årlige vækst op på 1,7 procent, selvom vi endnu en gang ser et blandet regionalt billede, med stærk vækst i Polen, Holland, Sverige og Belgien, men mere moderat vækst i Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark.

- Globalt fortsætter USA med at vokse kraftigt med 1,9 procent årlig vækst til dato, og New Zealand har indtil nu haft en vækst på næsten 1 procent i år. Man frygter dog, at klimaforholdene, på trods af den stærke start på den sydlige halvkugle, forventes at være mindre gunstige i de kommende måneder.

- Råvaremarkederne er begyndt at bløde op i de fleste kategorier mod årets afslutning. Nu hvor regionale nedlukninger igen er på dagsordenen i hele Europa, begynder vi at se reduktioner i ordrer på alle typer af ost.

- Priserne på både mozzarella og gul ost faldt i oktober og ind i november, hvor køberne fortsat var tilbageholdende i forventning om yderligere prisnedsættelser i første kvartal næste år efterhånden som produktionen stiger efter uafbrudt mælkeproduktion, skriver Arla i en markedsberetning.

Fortsat virkning

Der er i øjeblikket svag efterspørgsel på det europæiske industrielle smørmarked, da køberne venter på de sædvanlige lavere priser efter jul som følge af det sæsonbetonede overskud.

Detailefterspørgslen efter smør er dog fortsat høj, hvilket er en fortsat virkning af Covid-19-nedlukninger, som sætter en nedre grænse for priserne. Flødepriserne er faldet fra den seneste tids høje niveau og nærmer sig smørpriserne, tilføjer selskabet.

hka
 

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next