Europæisk svinemarked holder sig i ro

Det europæiske slagtesvinemarked er i balance i denne slagteuge. Noteringerne er stort set uændrede. Det skriver Danske Svineproducenter i sit markedsnyt.

Da udbuddet af slagtesvin ikke er særlig stort på tværs af landegrænser, passer udbuddet p.t. fint til den lige så lave efterspørgsel. Markedsinteressenterne venter stadigt på impulser på kødmarkedet. Stigende forbrugerpriser nævnes ofte som årsagen til den svage efterspørgsel efter kød.

Sådan er markedssituationen også i Tyskland. Efter helligdagene er afsætningen af slagteklare grise ikke helt problemfri, problemerne er dog begrænsede. Den gennemsnitlige slagtevægt er faldet kontinuerligt i de seneste uger. Den tyske slagtesvinenotering var igen uændret i onsdags.

En lignende markedssituation med stabile grisepriser findes også i Holland, Frankrig og Danmark. Ifølge Danish Crown er der en forholdsvis stabil efterspørgsel til landene udenfor Europa. Ud over en jævn eksport til Japan er der god efterspørgsel fra Australien og Sydøstasien.

Den tyske slagtesvinenotering er for femte uge i streg på 1,746 euro, mens den spanske notering stiger en smule til 2,054 euro.

Læs også