Medie: Kødforbrug på rekordkurs

Det forventes, at det globale forbrug af kød vil stige yderligere det kommende årti, skriver Finans. Og det gælder især svin og fjerkræ.

Det globale forbrug af kød ventes i løbet af det kommende årti at nå op på det højeste niveau i menneskehedens historie, skriver Finans med baggrund i nye prognoser fra OECD og FAO.

OECD og FAO venter, at den samlede globale produktion af kød vil vokse fra et årligt gennemsnit på 329 millioner tons i årene 2019-2021 til en produktion på 377 millioner tons i 2031. Den årlige produktion vil dermed stige 48 millioner tons, hvilket svarer til en vækst på knap 15 procent.

Grunden til det højere forbrug skyldes blandt andet, at klodens befolkning vokser, men samtidig så vil det gennemsnitlige årlige kødforbrug pr. menneske at vokse fra 34,1 kg. til 35,6 kg. i løbet.

De rige lande

I udviklingslandene øger den økonomiske vækst købekraften, og her ventes kødforbruget at stige fra 26,2 kg til 28,3 kg. pr. menneske, og i de rige, udviklede lande er det årlige kødforbrug pr. borger allerede nu oppe på 69 kg., og det ventes at stige yderligere til 70,8 kg. i 2031, skriver mediet.

I de rige lande ventes produktionen af fjerkrækød at stige 6 procent, mens produktionen af okse- og svinekød ventes at være stort set stabil.

I udviklingslandene ventes produktionen at oksekød at vokse 5 millioner tons (13 procent), svinekød 18 millioner tons (29 procent) og fjerkrækød 18 millioner tons (23 procent).

Det ventes, at Kina, USA, Indien og Brasilien det kommende årti vil tegne sig for størstedelen af væksten i produktionen af kød. Til gengæld ventes produktionen at være vigende i EU som følge af stigende omkostninger til blandt andet miljøtiltag, skriver Finans.

Læs også