Cheføkonom: Inflationen falder betydeligt – men normale niveauer kan have lange udsigter

Dansk inflation landede på 6,7 procent i marts, hvilket er 0,9 procentpoint lavere end i februar. Fratrækkes energi og ikke-forarbejdede fødevarer fås kerneinflationen, der landede på 6,4 procent, hvilket er er et fald på 0,3 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Inflationsudviklingen har de seneste måneder været langt mere træg end ventet. Det er selvsagt bekymrende. Dagens relativt betydelige fald i inflationen skyldes i nævneværdig grad, at energipriserne i marts sidste år var kraftigt forhøjet på grund Ruslands invasion af Ukraine. Og fordi inflationen måler prisudviklingen fra år til år, så giver det et stort fald i inflationen per automatik. Det betyder således ikke, at vores inflationskvaler er ovre endnu, siger cheføkonom Palle Sørensen ved Nykredit.

- Inflationen er også stadigvæk et horn i siden på danskernes privatøkonomi. Særligt fordi lønningerne ikke har fuldt med inflationen de seneste år. De seneste tal fra Dansk Arbejdsforening peger på, at lønningerne (på DA-området) steg med 3,1 procent i 1. kvartal i 2023 i forhold til samme kvartal sidste år. Er man til gengæld offentligt ansat eller modtager af offentlige overførsler, så står det endnu værre til, da lønninger og overførsler først stiger med forsinkelse, siger han og fortsætter:

- Danskerne kan dog se frem til en noget større lønfremgang de kommende år. Overenskomstforhandlingerne peger i øjeblikket på relativt markante lønstigninger, hvis lander som ventet. Vores bedste bud er, at lønnen kommer til at stige med op mod 6 procent for ansatte på det private område det kommende år.

- Inflationen vil formentlig fortsætte med at falde hen over året, men tempoet bliver formentlig behersket. For ikke nok med, at inflationen har vist sig mere sejlivet end ventet på den korte bane, så er kerneinflationen fortsat så høj, på trods af det lille fald i marts, at en tilbagevenden til mere normale niveauer kan tage flere år. Ikke mindst set i lyset af, at de højere lønstigningstakter i sig selv forhøjer inflationen i et vist omfang. Tommelfingerreglen er, at en lønstigningstakt på 3 procent er forenelig med en inflation på 2 procent på sigt, forklarer cheføkonomen.

Læs også