New Zealand og EU indgår frihandelsaftale

New Zealand og EU har her i juli underskrevet en frihandelsaftale mellem de to lande. Frihandelsaftalen kan træde i kraft, når aftalen er ratificeret af begge parter.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i sit Markedsnyt for grisekød

Frihandelsaftalen betyder, at alt told for blandt andet svinekød forsvinder, når aftalen træder i kraft.

De nuværende toldtariffer for grisekød – ved handel mellem de to parter – er dog i forvejen ganske beskedne med 5 procent for udskæringer og 0 procent for forarbejdede produkter.

Læs også