USDA forventer en global stigning i produktionen af svinekød

Samlet for udvalgte lande i verden forventer USDA nu, at produktionen i 2022 vil ligge højere end i 2021. Tilbage i oktober var forventningen ellers et fald.

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge udgivet sin kvartalsvise rapport med forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød«.

Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og produktion, forbrug og handel er opgjort i tons slagtevægt. Handlen omfatter kun fersk/frosset og forarbejdet grisekød. Den store kinesiske import af biprodukter indgår således ikke i import-/eksporttallene.

I forhold til seneste kvartalsrapport fra oktober måned har USDA foretaget en kraftig opskrivning af forventningerne til størrelsen af Kinas svineproduktion i 2021 og 2022. 

For 2021 forventer USDA nu en kinesisk produktion af grisekød på 48,85 millioner tons mod forventet 46,0 millioner tons tilbage i oktober.

Og for 2022 forventer USDA nu en kinesisk produktion på 49,5 mio. tons. En kraftig opskrivning fra oktober måned, hvor man forventede 43,75 millioner tons. Det betyder også, at USDA nu forventer en kinesisk produktion af grisekød i 2022, der vil ligge 1 procent højere end i 2021. Tilbage i oktober var forventningen et minus på 5 procent i Kinas produktion i 2022. 

Nedskriver kinesisk import

For øvrige lande er der kun sket mindre justeringer i forhold til kvartalsoversigten fra oktober måned.

Samlet for udvalgte lande i verden forventer USDA nu, at produktionen i 2022 vil ligge 1 procent højere end i 2021. Tilbage i oktober var forventningen et fald i produktionen i 2022 på 2 procent

Som konsekvens af opskrivningen af den kinesiske produktion er forventningerne til Kinas import af grisekød i 2022 nedskrevet. Nu forventer USDA en kinesisk import af grisekød i 2022 på 4,2 millioner tons. Tilbage i oktober forventede man en kinesisk import i 2022 på 4,75 millioner tons.

Læs også