Arlas mælkepris stiger fire øre fra april

Fra april vil Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk stige med fire øre pr. kg.

Arlas acontopris stiger med fire øre pr. kg fra den 1. april. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, være 336,0 øre pr. kg.

Acontoprisen for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Klimatjek, stiger tilsvarende til 392,3 øre pr. kg. 

Den kvartalsvise justering af valutakursen påvirker acontoprisen positivt med 0,3 øre pr. kg, oplyser Arla.

I en markedskommentar konstaterer Arla, at råvarepriserne fortsatte sin forbedring i februar: 

Indvejet mælk: Den europæiske mælkeproduktion falder fortsat. Januar forventes at ende på omkring -0,7 procent for EU28, hvilket vil være anden gang i træk i januar med faldende produktion. Den amerikanske mælkeproduktion følger EU-tendensen, og mælkeproduktionen i januar sluttede med en større nedgang på -1,6 procent år-til-år.

I Oceanien opleves en endnu større nedgang, som er påvirket af ugunstigt vejr. Mælkeproduktionen faldt med -6,1 procent år-til-år i New Zealand og -6,3 procent i Australien. Mens produktionen hos de andre store eksportører var svag i 4. kvartal, var Argentina stadig det sted, hvor vi kunne finde vækst, men også det ændrede sig i januar. Produktionen faldt med -0,9 procent år-til-år, og dermed oplever alle større produktionsområder i verden reduktioner i mælk.

Ost, mælkepulver og smør

Ost: Priserne på ost bliver ved at stige, idet usikkerheden angående forsyningssikkerheden får køberne til at betale højere priser. Efterspørgslen efter gul ost og mozzarella er fortsat stærk, hvilket holder markederne i EU og USA stramt styret. Øgede priser på andre råvarer understøtter ligeledes de nuværende høje priser på mozzarella i de næste par uger (EU-mozzarella er steget med 9 procent i de seneste 5 uger, gul ost med 4 procent). 

Mælkepulver: Priserne på mælkepulver stiger for både skummetmælkspulver og sødmælkspulver, og efterspørgslen er stadig overraskende stærk på globalt plan. De høje priser på olie, gas og metaller øger udgifterne for producenterne, men er også en fordel for nogle af de større importområder for pulver, som også er storeksportører af disse råvarer. Dog kan vi på trods af dette se, at der i nogle områder begynder at komme større modstand mod de høje prisniveauer. Det fedtfyldte mælkepulver, der hovedsageligt forbruges i lavindkomstområder, står over for større vanskeligheder med at følge med de store prisstigninger for de øvrige pulvertyper og sælges med stigende rabat set i forhold til både skummetmælkspulver og sødmælkspulver.

Smør: Smørpriserne slår nye rekorder hver uge og er øget med 15 procent på blot fem uger og nærmer sig den hidtidige rekord på 6,98 euro pr. kg, som stammer fra september 2017. Markedet for fløde har oplevet stigninger i samme periode (+9 %) – dog er værdien af smør i bulk stadig betydeligt højere end fløde. I øjeblikket har forsyningssikkerheden stadig højere prioritet end at opnå de mest konkurrencedygtige priser. 

Den europæiske mælkeproduktion falder fortsat. Januar forventes at ende på omkring -0,7 procent for EU28, hvilket vil være anden gang i træk i januar med faldende produktion

Læs også