EU-Kommissionen forventer et større fald i grisekødsproduktionen

I sin nyeste offentliggjorte »Short – Term Outlook for EU agricultural markets in 2022« forventer EU-Kommissionen nu et fald i EU-27-produktionen af grisekød for 2022 på 3,0 procent, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for Grisekød«.

Ved den seneste rapport fra efteråret forventede EU-Kommissionen en lille stigning i EU-produktionen af grisekød på 0,6 procent  i 2022.

I forbindelse med nedskrivningen af forventninger til EU-27 produktionen henviser Kommissionen til seneste EU-svinetælling fra december 2021, der viste et fald i EU-bestanden af avlssøer på 3,6 procent. Faldet er en konsekvens af stigende produktionsomkostninger og lave svinepriser sidst i 2021.

De mest markante fald i produktionen i 2022 forudses for Tyskland, Polen og Rumænien. Dette som konsekvens af afrikansk svinepest i de pågældende lande. For Danmark forudses en stabil produktion i 2022, mens EU-Kommissionen forudser, at Spaniens produktion kan stige med 3 procent i 2022.
 

 

Læs også