Gode testresultater med ASF-vaccine

Filippinernes landbrugsminister har på et pressemøde oplyst, at de første forsøg med en vaccine mod afrikansk svinepest har vist gode testresultater.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød«.

Hvis vaccinen fortsat i forsøgsperioden viser gode resultater, vil landbrugsministeren indstille til landets præsident, at man påbegynder vaccination af landets svinebestand, og at udgifterne dækkes at staten.
 

Læs også