God balance i Danish Crown Beef-omsætning

Der er ikke nogen ændringer i kreaturnoteringen hos Danish Crown, hvor der meldes om en udmærket afsætning, primært til udlandet.

Det er sommerferien, der sætter sit præg på markedet for okse- og kalvekød, og det sætter skub i aktiviteten nogle steder, mens den dæmpes i Danmark.

Overordnet set er der dog en god balance i Danish Crown Beefs afsætning for nuværende.

- Industriferien skaber en anden dynamik i markedet, som vi indtil videre er lykkes godt med at løse. Den danske detailhandel går ned i tempo, fordi hverdagen skiftes ud med ferie, men samtidig skruer de store turistdestinationer i Sydeuropa op for deres aktiviteter på de dyrere udskæringer. Derudover oplever vi en pæn interesse fra eksportmarkederne, som dækker sig af, fordi der lukkes ned til ferie, så det er et anderledes marked, men vi har løst det med balance i tingene, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

På det danske marked er det især grill- og sommervarer, som efterspørges, men de høje priser gør samtidig, at udskæringer, som ellers ikke er typiske for årstiden, også finder afsætning.  

Danish Crown oplyser videre, at der er høj tilmelding af dyr til de to slagterier i Aalborg og Holsted, men efter ferielukning er begge slagterier tilbage for fuld kraft i uge 29. DC forventer at slagtningen af nogle få dyr udsættes til uge 30.

Læs også