Svineprognose: Opskrivning i Kina, nedskrivning i EU

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge opdateret sine forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden for 2022.

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge opdateret sine forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden for 2022, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød«

Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og produktion, forbrug og handel er opgjort i tons slagtevægt. Handlen omfatter kun fersk/frosset og forarbejdet grisekød. Den store kinesiske import af biprodukter indgår således ikke i import-/eksporttallene.

For Kina har USDA foretaget en mindre opskrivning af produktionen i forhold til seneste prognose fra april. Kinas forventede produktion for 2022 lyder nu på 51,8 millioner tons mod 51,0 millioner tons tilbage i april. Dette vil i givet fald betyde en kinesisk produktion i 2022, der vil ligge 9 procent højere end i 2021 og hele 43 procent højere end lavpunktet i 2020.

USDA har sænket sine forventninger til EU’s produktion af grisekød i 2022. Der forventes nu et fald i EU’s produktion på 4 procent i 2022. Tilbage i april lå det forventede fald på 2 procent og tidligere lød forventningen på en uændret produktion i EU i 2022. 

For USA forventer USDA fortsat et lille fald i produktionen på 2 procent i 2022.

For Brasilien, Canada og UK forventer USDA ligeledes mindre fald i produktionen i 2022, mens der forventes en fremgang i produktionen for Mexico i 2022. For de asiatiske lande Japan, Sydkorea og Filippinerne forventer USDA en stort set uændret produktion i 2022 i forhold til 2021.

Som konsekvens af udviklingen i Kinas produktion regner USDA med, at en samlet stigning i produktionen af grisekød for de udvalgte lande i verden på 12 procent i 2021 vil blive efterfulgt af en stigning på 3 procent for 2022. 
 

Læs også