Tysk lager af grisekød skrumper

Den seneste opgørelse fra Ami over de tyske lagre af frosset grisekød i juli måned viser et lager på 74.000 tons.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer i Markedsnyt for uge 36 mandag.

Dermed fortsætter faldet i de tyske lagre af grisekød ved opgørelsen fra juli. Tilbage i april måned lå lagret på 100.000, og for et år siden var lagret på 189.000 tons.

Siden maj 2022, hvor lagret lå på 212.000 tons, har der været en kraftig nedadgående tendens i de tyske lagre af grisekød.

Ligeledes fremgår det af de endelige tal, som de tyske myndigheder har offentliggjort, at der har været en tilbagegang i den tyske svinebestand ved maj-tællingen 2023. De endelige tal viser en tilbagegang på 6,2 procent. For drægtige søer er nedgangen på 5,6 procent.

Læs også