Årets første kvartalsrapport ændrer intet

Årets første kvartalsrapport over de amerikanske afgrødelagre og arealer var en blandet landhandel, der ikke kommer til at rykke voldsomt meget ved afgrødeprisernes udvikling. Hvedeprisen er fortsat det absolut stærkeste ben i afgrødekomplekset til trods for en stort set prisneutral USDA-rapport.

Dette års første kvartalsrapport fra det amerikanske landbrugsministerium over USA’s kvartalslagre og afgrødearealer kommer næppe til at gå over i historien som en vigtig begivenhed. Dog er der alligevel lidt interessante detaljer, som vi kan tage med fra kvartalsrapporten, der udkom tirsdag aften. Coronavirus er stadig fuldstændigt toneangivende for afgrødernes prisudvikling. Som jeg har beskrevet hen over de seneste uger, så er det hvedeprisen, der er det absolut stærkeste ben i afgrødekomplekset, hvorimod de olierelaterede afgrøder har haft svært ved at følge trop.

Prisstærke estimater for soja ignoreres

Rapporten var mest overraskende for sojaens vedkommende. Således blev rapporten betragtet som værende til den prisstærke side på grund af et overraskende lavt estimat over det tilsåede amerikanske areal med sojabønner. Ifølge det amerikanske landbrugsministerium forventes de amerikanske landmænd samlet set at så sojabønner på 83,51 millioner acres. Estimatet over det amerikanske areal med sojabønner var dermed et godt stykke under de 87,1 millioner acres, der var forventet i markedet. Selvom det amerikanske slutlager med sojabønner pr. den 1. marts godt nok blev sat en anelse prissvagt med 2,253 milliarder bushel mod en forventning på 2,228 milliarder bushels, så blev rapporten altså sammenlagt betragtet som værende prisstærk for soja og olierelaterede afgrøder som sådan.

Isoleret set burde prisen for sojabønner derfor været gået kraftigt op efter rapportens offentliggørelse. Men med en oliepris, der ligger på det laveste niveau i næsten 20 år, ovenpå et kraftigt prisfald i omegnen af 65 procent på få uger, så har olierelaterede afgrøder svært ved at finde styrke i selv en prisstærk kvartalsrapport fra det amerikanske landbrugsministerium.

Neutral rapport for hvede og majs

For hvedens vedkommende var kvartalsrapporten fra det amerikanske landbrugsministerium samlet set at betragte som værende prisneutral. Dermed ændrer kvartalsrapporten ikke på det faktum, at det stadig ser prisstærkt ud for hvede på grund af en kraftig stigning i en forbrugsrelateret efterspørgsel efter hvedebaserede produkter som pasta og brød.

Det amerikanske landbrugsministerium estimerer, at der vil blive sået 44,655 milliarder acres med hvede i USA, hvilket er en anelse prissvagt, set i forhold til de 44,982 milliarder acres der var forventet. Men samtidig blev det amerikanske kvartalslager med hvede pr. den 1. marts sat prisstærkt med 1,412 milliarder bushels mod en forventning i markedet på 1,430 milliarder bushels.

Kvartalsrapporten var også at betragte som værende stort set prisneutral for majs. Arealet med majs i USA forventes at blive på 96,99 millioner acres, hvilket er prissvagt, set i forhold til de 94,328 millioner acres, der var forventet. Men samtidig blev det amerikanske slutlager med majs pr. den 1. marts sat prisstærkt til 7,953 milliarder bushels, mod en forventning på 8,134 milliarder bushels.

Der er ikke tegn til, at hvedeprisen er færdig med at stige. Jeg forventer også at andre afgrøder vil følge trop før eller siden. Det forudsætter dog, at olieprisen stabiliserer sig og igen begynder at søge nordpå, før de olierelaterede kan komme op. Det sker før eller siden.

Læs også