bannerPos

Dansk svineeksport til Kina steg med 127 procent

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
05-02-2020 09:17
Blandt de EU-lande, der har den største eksport af svinekød til Kina, oplevede Danmark den største procentvise fremgang i 2019. Globalt set var det kun USA, der oplevede en større procentvis stigning.

I løbet af 2019 øgede Kina sin import af fersk eller frossent svinekød fra udlandet markant, naturligvis på grund af afrikansk svinepest. Det viser tal fra den officielle kinesiske handelsstatistik ifølge Markedsnyt fra Landbrug & Fødevarer.

Samtlige større eksportører øgede deres eksport til Kina, men blandt EU-landene var det Danmark, der oplevede den største procentvise stigning. Eksporten af fersk/frossent svinekød fra Danmark steg således fra 72.261 tons i 2018 til 164.333 tons i 2019, eller en stigning på 127,4 procent.

Ellers var det særligt amerikanske eksportører der var i teten i forhold til det kinesiske marked. Her steg den kinesiske import med 186 procent, på trods af tolden, som var en del af den kinesisk-amerikanske handelskrig.

Alt i alt importerede Kina 1.994.190 tons svinekød i løbet af 2019 mod 1.192.828 tons i 2018. 

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next