Markedsnoter: Ikke plads til væsentlige rentestigninger

Året synes at ebbe ud med positive forventninger til verdensøkonomien for det kommende år.

Det skriver Jyske Bank i Dagens afgrødekommentar og påpeger udfordringen, at verdensøkonomien aldrig har været gældsat så meget som i dag, både i kroner og øre og relativt til økonomiens størrelse.

Verden står ifølge Jyske Bank i en situation, hvor der ikke er plads til væsentlige rentestigninger, uden at det potentielt kan udløse en gældskrise.

Kina forsinker køb af amerikanske bønner

Trods forventninger om, at en handelsaftale skal underskrives inden for den næste måneds tid, har de amerikanske eksportører af sojabønner endnu til gode at se nye større salg til Kina, selvom et enkelt salg på 126.000 tons blev offentliggjort til Kina i torsdag. Det skriver Jyske Bank.

Her og nu er de amerikanske FOB-priser på sojabønner de billigste. Men med det samme vi runder nytår, står en ny sydamerikansk høst for døren med estimeret 190-200 mio. tons sojabønner, og det kommer til udtryk i de sydamerikanske FOB-priser. På februar/marts terminerne handler de brasilianske sojabønner 0,12-0,14 $/ton under de amerikanske noteringer. Det kan betyde, at Kina vil forsinke køb af amerikanske bønner i større stil frem til 2. halvår 2020, med forventning om, at Kina ikke vil betale for dyrere amerikanske bønner kontra billigere sydamerikanske præmier.

Justering af afregningsregler fra 1. januar 2020

Ved leverandørmødet i Herning i Tican den 12. december blev der orienteret om følgende ændringer:

For slagtesvin med en slagtevægt over 100 kg ændres fradraget. Målet vil fortsat være en gennemsnitlig slagtevægt på 90 kg.

Endvidere indføres hårdere sanktioner ved levering af slagtesvin med fyldte maver.

For slagtesøer ændres mængdetillægget samt betaling for tom bil.

Læs også