bannerPos

Danish Crown: Markedet ude af balance

Foto: Colourbox
20-02-2020 13:16

Efter en lang periode med et positivt marked og en stærk bred efterspørgsel er det nu en række ubekendte, der fylder mest på det europæiske marked for fersk grisekød, lyder det i en markedskommentar fra Danish Crown Pork.

- Der er intet, der lige nu peger i retning af prisfald, men omvendt er det småt med impulser, der kan drive priserne i vejret. Kort fortalt er efterspørgslen jævn, men heller ikke mere, fortæller Lars Albertsen, der er global markedsdirektør i Danish Crown Pork.

I det øvrige Nordeuropa stiger noteringerne, men det bunder først og fremmest i en mangel på slagteklare grise. I Tyskland blev der i 2019 slagtet 1,8 mio. færre grise, end året før, og i sidste uge var den samlede slagtning i Tyskland under 900.000 grise, hvilket er lavt i et land, der i en årrække lå omkring en million slagtede grise om ugen.

- Det er ikke første gang, vi ser den her ubalance i Tyskland, hvor slagteriernes kapacitet er markant større end antallet af slagteklare grise. Konkret er vi selv gået ned i slagtning på vores tyske slagteri, fordi der simpelthen ikke grise nok til at fylde slagteriet. Det har de tyske landmænd helt naturligt brugt til at presse prisen på grisene op, men det er ikke stigninger, som kan presses videre ud til kunderne i det nuværende marked, siger Lars Albertsen.

I Europa er de relativt høje priser på grisekød med til at lægge en dæmper på efterspørgslen. Samtidig gør det omfattende udbrud af corona-virussen, at der ikke er samme fart på eksporten til Kina som for en måned siden, så udbuddet af fersk kød i Europa er steget.

- Salgsmæssigt ser det okay ud. Vi har en pæn ordrebeholdning, men på den del af vores varer, vi omsætter på korte kontrakter, er det meget svært at komme igennem med de prisstigninger, som de markante stigninger i den tyske notering ellers kalder på. Med andre ord er markedet ude af balance, og det giver en vis usikkerhed, som først forsvinder, når vi igen ser et løft i efterspørgslen, siger Lars Albertsen.

aldo

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next