Markedsnoter: Negativ markedsstemning overfor euro

Manglende tillid til den tyske økonomi, hvor overskuddet på handelsbalancen mindskedes igen efter endnu et fald i eksporten, betyder, at markedsstemningen over for EUR fortsat er negativ. Så længe der er bekymring om den tyske økonomi, vil der være begrænset lyst til at købe EUR, skriver Arla til medlemmerne.

Det britiske pund er steget betydeligt på det seneste som følge af tydelige fremskridt i Brexit-forhandlingerne mellem UK og EU, selvom de underliggende bekymringer om den britiske økonomi kan lægge pres på pundet, især hvis optimismen om en aftale viser sig at være ubegrundet, lyder det i Arlas markedsberetning.

Stærk efterspørgsel på svinekød i Kina

På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge.

Til det engelske baconmarked sker afsætningen nu til stigende prisniveau, fremgår det af Markedsnyt for grisekød fra Seges.

Til markederne udenfor Europa er der fortsat en meget stærk efterspørgsel fra Kina. Fra Sydkorea er der ligeledes en god efterspørgsel i disse uger, mens der til øvrige asiatiske markeder – herunder Japan – rapporteres om en rolig afsætning.

Færre svin slagtet i Kina

Slagtninger af svin faldt i Kina med 17 procent for de første ni måneder af året, fremgår det af Seges’ Markedsnyt for grisekød i denne uge. Andre kilder har de seneste dage nævnt 16 procent.

Ifølge markedsnyt oplyser Reuters Bureau, at tal fra Kinas »National Bureau of Statistics« viser, at de kinesiske slagtninger af svin faldt med 17,3 procent for de første ni måneder af året i forhold til samme periode året før.

- Myndighederne opgør slagtningerne af svin for perioden januar-september til 409,8 mio. stk., mens produktionen målt i tons er opgjort til 31,8 mio. tons.  En nedgang i tons på 17,2 pct. i forhold til året før.

- Den totale produktion af kød (grisekød, oksekød, fjerkrækød og får og lam) er samlet opgjort til 55,1 mio. tons for de første ni måneder af året. Dette er en nedgang på 8,3 pct. sammenholdt med samme periode året før, kan man læse i markedsnyt.

Valuta: Risiko for prisfald

Den seneste styrkelse af dollar er vendt en anelse i de seneste par uger. Det får Arla til at konkludere, at de fortsat lavere end forventede økonomiske tal fra USA i form af en lavere end forventet inflationsrate betyder, at der er øget mulighed for prisfald.  - Dette sammenholdt med en øget risikovillighed på markedet og derfor mindre efterspørgsel efter lavrisiko USD som følge af en mindre opblødning i handelsspændingerne mellem USA og Kina betyder, at markedernes villighed til fortsat at købe USD er faldet.

Læs også