Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Oven på pæne stigninger i løbet af ugen, korrigerede det globale kornmarked i går lavere, mens investeringsfondene trak vejret, efter at have likvideret estimeret små 100.000 solgte kontrakter i majsen i løbet af ugen.

Umiddelbart havde man kunne forvente endnu en dag med short-covering i går, taget i betragtning at det amerikanske marked i dag holder lukket grundet »Independence Day«. Men nye vejrprognoser der indikerer vådere vejr tog toppen af uroen, og fik fondene til at sætte sig på hænderne for nuværende, lige som der er forventninger om stabile konditioner for den amerikanske majs, skriver Jyske Markets.

Vi minder om at den seneste tids prisstigninger er forsyningsdrevet, og at et sådan marked typisk er af kortere og mindre vedvarende karakter end et efterspørgselsdrevet marked. Helt traditionelt er der en klar tendens til, at prisudsvingene (volatilitet) i majsen er højst henover sæsonen for den amerikanske tilsåning, så på den måde afviger dette års marked på ingen måde fra de tidligere år.

Den sydamerikanske majsproduktion har for sæsonen udsigt til at blive god, det samme gør sig gældende for den europæiske der oplever gunstige vilkår. Forsyningssituationen ser fornuftigt ud, og en potentiel lavere amerikansk majsproduktion, bør derfor have begrænset indflydelse på kornpriserne uden for USA.

Alt imens er der usikkerhed om den globale efterspørgselsvækst med lave energi- og ethanolpriser og faldende afregningspriser i den animalske produktion.

Sojaskråmarkedet lider

Hveden fulgte majsmarkedet lavere, og fra importørerne mærkes der ikke meget interesse på de aktuelle prisniveauer. Hverken ud af Sortehavet eller Europa meldes der at betydelige udskibninger for øjeblikket. Rusland eksporterede i løbet af juli og august måned sidste år 8 mio. tons hvede. Det har lange udsigter denne sæson, og kan indikere at den lavere europæiske produktion kan blive mødt med tilsvarende svagere efterspørgsel.

Algeriet købte i onsdags 300.000 tons hvede, som i går dog blev revideret op til 360.000 tons, men ikke desto mindre er det betydeligt lavere volumener end sidste år. Spørgsmålet er så, om det er et finansieringsproblem, eller et mere generelt tegn på en svagere global efterspørgsel oven på Covid-19 pandemien.

Høsten på den nordlige halvkugle har overordnet kurs mod at blive fornuftig, og derfor er det vores holdning, at eventuelle prisstigninger i løbet af de næste uger bør udnyttes til at øge afdækningen for producenterne. På den anden side af sommeren vil fokus så blive flyttet mod efterspørgslen og ikke mindst produktion på den sydlige halvkugle.

I sojaskråmarkedet lider de argentinske crushere under en svækket indenlandsk økonomi, der er forværret af corona. De argentinske møller er ramt på flere fronter, hvor der udover den økonomiske situation kæmpes med eksportskatter, og en svækket valuta, der bidrager med dårlige margins.

Den amerikanske dollar fortsætter med at styrkes mod den argentinske peso, og valutaudsvingene gør det svært manøvrere, når bønnerne indkøbes i peso og sojaskråen afsættes i dollar. Historisk lav vandstand i floden Parana, har yderligere kompliceret eksporten. Den argentinske sojaskråeksport aftog i slutningen af 2019, men der var håb om et comeback i første halvdel af indeværende år, med nye friske forsyninger. Men indtil videre har eksporten skuffet og halter for april og maj 12% efter sidste år, ligesom udsigterne for juni ikke tegner lysere. I stedet har både Brasilien og USA lukreret på den lavere argentinske eksport, og taget betydelige markedsandele.

Med en samlet sojaskråeksport fra de tre store eksportører der udviser en 1 procent stigning sammenholdt med sidste sæson, tangerer eksporten til ny rekord.

Læs også