Svag euro er godt nyt for danske planteavlere

Euroen svækkes og dollaren styrkes. Det betyder, at de europæiske afgrødepriser nu tager et kraftigt ryk op i prisgrafen, og det ser nu endegyldigt ud til, at vi har mere prispositivt i vente frem mod sommerens europæiske afgrødehøst.

Det ser pludselig ret pris­positivt ud for danske panteavlere frem mod sommerens høst. Støttet af en elendig sojahøst i Argentina, dårligt vejr for såning af afgrøder i USA og ligeledes problemer med tørke i de store
hvedeproducerende lande Rusland og Ukraine, er der grobund for yderligere prisstigninger i de kommende uger og måske måneder. Samtidig oplever de den værste tørke i flere årtier i Australien, hvilket også i denne verdensdel gør det vanskeligt med såningen af hvede down-under. De australske landmænd er i den forbindelse blevet nødsaget til at så deres hvede i det, der nærmest kan betegnes som udpint jord, hvilket kan gå hen og få meget store og negative konsekvenser for landets kommende høstudbytter.


Den svage euro gavner landbruget

Ikke nok med at vejret lige nu driller landbrugsproduktionen i flere verdensdele, så står de europæiske, og dermed også de danske landmænd, med endnu et trumfkort i ærmet. Således er der nu kommet støtte til de europæiske afgrødepriser fra uventet hånd – nemlig valutamarkedet.
Som jeg også beskrev det i gårdsdagens avis, så har den amerikanske dollar genfundet de stærke takter ovenpå knap halvandet års kurssvækkelse. Samtidig er euroen begyndt at falde i kurs. Dermed står vi i en situation, hvor landbrugsprodukter fra Europa, der jo afregnes i den relativt svage euro, nu får en bedre konkurrenceevne i forhold til de dollarafregnede afgrøder fra USA.
De seneste dage har budt på nye pæne prisstigninger. Den europæiske rapspris er således gået fra en bund i sidste uge ved 332 euro pr. ton, til nu at handle i underkanten af 350 euro. En prisstigning på over 5 procent. En del af forklaringen på rapsens prisstigning skal vi finde i positionsskiftet fra maj- til august- terminen. Men ikke desto mindre så har rapsprisen atter afvist det bundniveau, der er blevet forsøgt kræfter med i nedadgående retning i mere end tre år omkring 340 euro.
Ligeledes har den europæiske hvedepris taget et godt ryk op i grafen henover den seneste uge, suppleret af den svage euro overfor den amerikanske dollar. Således var den europæiske hvedepris på Matif-børsen i sidste uge nede at ramme 162 euro for lige nu at handle til lige godt 170 euro – en prisstigning ligeledes i omegnen af fem procent.

 

Yderligere prisstigning i vente

Med en euro, der nu er gået ind i en lille nedtrend i forhold til dollarkursen, står vi med gode kort på hånden for yderligere stigninger til europæiske afgrøder. Jeg vil vurdere, at hvedeprisen såvel som rapsprisen potentielt kan stige med op mod 10 procent fra aktuelt prisleje, inden sommerens høstpres kan forventes at ramme.

Læs også