Flere afgrødedata med New Hollands NIR-integration

New Holland tilbyder nu NutriSense på IntelliView IV-skærmen på alle New Hollands CR Revelation-mejetærskerne fra høståret 2021.

Der bliver mere og mere fokus på afgrødedata, dels på grund af afgrødekvaliteten og dels på grund af prisen på afgrøden. New Holland tilbyder nu NutriSense NIR-sensoren på alle mejetærskerne, som er udstyret med IntelliView IV-skærme, og på alle CR Revelation-modellerne vil NIR-sensoren være fabriksmonteres fra modelåret 2021.

NIR-sensoren måler på kernerne i kornelevatoren. Vandprocenten, protein, stivelse, biologiske fibre, aske – i alt syv parametre. Det giver tilsammen en række værdifulde afgrødedata, blandt andet over afgrødekvaliteten, proteinindholdet med videre.

Afgrødedata er en vigtig faktor for afregningsprisen. Med NIR-sensoren bliver det muligt at lave afregningskontrakter, hvor det er proteinindholdet, som bestemmer prisen, og ikke mængden målt i tons.

Sammen med NutriSense NIR-parametrene er NIR-kortlægning også inkluderet på IntelliView IV-displayet ved hjælp af DGPS-signalet fra mejetærskeren. De data, der indsamles af NIR-sensoren, bliver synkroniseret med de kortlægningsdata, der genereres af mejetærskerens DGPS-signal. Alt i alt en stor hjælp til markplanlægningen.

Online dataoverføring

New Holland tilbyder hele pakken med MyPLM-Connect. Med MyPLM-Connect kan der etableres forbindelse til både mejetærskeren eller traktoren og til driftskontoret ved hjælp af det mobile netværk, og der tilbydes mere end 40 driftsparametre online.

Driftslederen kan være i konstant kontakt med alle maskinerne, og der sendes og modtages information i realtid, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.

per@effektivtlandbrug.dk
Mobil 20 25 10 37

Læs også