To nye mejetærskere og en direkte Næsgaard-forbindelse

Funktionen »dataudveksling« mellem Claas Telematics-software i mejetærskeren og Næsgaard-Markkort er klar til at blive taget i brug på Lystrup og Jomfruens Egede Godser ved Faxe. Her ser både ejer og driftsleder frem til en høst, hvor alle data kommer til at ligge i ét og samme program, og hvor relevante synergier udnyttes.

I den sidste uge af juli er omkring 10 procent af høstarealet høstet på Lystrup og Jomfruens Egede Godser ved Faxe – frøgræs og vinterbyg. Den store høst af kornafgrøder ligger fortsat og venter forude.

Med to helt nye Claas-mejetærskere af modellen 8900 med 46 fod skærebord – den hidtil største model – og en ny funktion, som gør det muligt at hente udbyttekort direkte ind i Næsgaard Markkort fra programmet, så har den i forvejen særlige tid på året fået en ekstra dimension.

- De to nye mejetærskere høster først og fremmest på vores egne marker, fortæller godsejer Joachim Moltke og fortsætter:

- Vi høster også for samarbejdspartnere og naboer.

Effektivt brug af udbyttekort

På de to godser har udbyttekort og -data fra mejetærskeren været en del af det opfølgende høstarbejde i årevis. Ud fra disse data evalueres høsten – hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt set i forhold til sorter, mængder, arealer og øvrige år.

- Så er det meget nemmere at planlægge fremadrettet, og dokumentationen er også på plads, siger Joachim Moltke.

Næsgaard markstyringsprogram er det værktøj, der bruges til at holde styr på alle aspekter af planteavlen. Det er den røde tråd igennem hele produktionen, fortæller både Joachim Moltke og driftsleder Martin Augustesen.

Nemmere at arbejde med

Med den nye dataudvekslingsfunktion mellem Claas og Næsgaard Markkort er det langt nemmere at få mejetærskerens udbyttedata til også at ligge i Næsgaard-programmet, så alt ligger samlet ét sted, hvor der kan arbejdes videre med det. Der er kommet ekstra lag på markkortet, som Joachim Moltke forklarer det.

Fra Næsgaard Markkort hentes udbyttedata blot med få klik, det vil sige der er ikke brug for først at gemme på en USB-nøgle eller lignende. Således elimineres flere arbejdsgange.

- Det gør helt sikkert arbejdet mindre omstændigt, når vi kan hente data ind på den måde, og når data ligger samme sted, siger Joachim Moltke og fortsætter:

- Med den direkte forbindelse er der ingen flytten rundt med data fra forskellige programmer, og synergier udnyttes langt bedre.

Udnyttes til fulde

Med den nye dataudvekslingsfunktion er det også muligt at uploade sit markkort med definerede markgrænser fra Næsgaard til softwaren i Claas-mejetærskeren, og således anvende disse i markarbejdet.

På Lystrup og Jomfruens Egede Godser er det alt vedrørende planteavlen, der planlægges og dokumenteres i Næsgaard og sendes i skyen.

Høsten

Der er i alt 10 medarbejdere på Lystrup og Jomfruens Egede Godser. Fire af dem arbejder i landbruget. I den travle høsttid hyres flere medarbejdere ind.

Lystrup & Jomfruens Egede Godser

  • Beliggenhed: Lystrupvej 7, 4640 Faxe
  • Ejer: Joachim Moltke
  • Driftsleder: Martin Augustesen
  • Det dyrkede landbrugsareal er på cirka 1.100 ha
  • Der dyrkes traditionelt hvede, vårbyg og frøgræs i et sundt sædskifte med vinterraps og konservesærter
  • Ca. 300 hektar af korn er til fremavl og maltbyg

 

Læs også