Storlandbrug omlægger til conservation agriculture

Hos Kjær Knudsen Landbrug på Sjælland skal 1.500 hektar fremover drives med lavest mulige omkostninger. Det store landbrug har nu købt en 15 meter Amazone Condor direkte såmaskine for at reducere omkostninger.

Sådan ser tandskæret ud. Det laver en meget smal rille i den indstillede dybde, der styres af pakkerhjulet, som også effektivt lukker sårillen. Resultatet af efterafgrøden, der er sået direkte i stub med Amazone Condor 15001-C.

Selvfølgelig handler det om at sænke omkostningerne. Men det handler også om at opnå nogle andre, oplagte fordele, når Kjær Knudsen Landbrug ved Ringsted nu er ved at teste omlægning til conservation agriculture.

- Jeg tror, vi sparer mindst 700 kroner pr. hektar i maskinomkostninger, afskrivninger og brændstof, siger Peter Kjær Knudsen.

Han ejer sammen med sine sønner, Kim og Knud Kjær Knudsen, virksomheden, der har en stor svineproduktion og driver omkring 1.500 hektar på Sjælland.

- Vi har drevet pløjefrit i over 10 år og er nu klar til næste skridt for også at klimasikre vores bedrift endnu bedre ud fra de erfaringer, vi hører fra andre, uddyber Kim Kjær Knudsen.

Far og søn påpeger nemlig, at de forventer flere tørre somre, hvor det bliver meget vigtigt at bevare mest muligt vand i jorden til gavn for afgrødernes udbytte. Udbyttet er nemlig også vigtigt for dem.

Fik hjælp fra Rumænien

- Vi skal bevare vores nuværende udbytter og forventer egentlig, at de kan blive højere ved at dyrke efter principperne i conservation agriculture, siger han.

Første step i forbindelse med omlægningen var at undersøge markedet for direkte såmaskiner.

- Vi fik hjælp af Hans Poulsen, som er administrerende direktør hos JD Agro Cocora i Rumænien, som vi er medejere af, fortæller Kim Kjær Knudsen.

I forbindelse med en begyndende omlægning til conservation agriculture på det store, rumænske landbrug har Hans Poulsen rejst på flere kontinenter for at stifte bekendtskab med udbuddet af direkte såmaskiner.

- Hans anbefaling til os var at købe en Amazone Condor-såmaskine, som har tandskær og en relativ enkel og robust opbygning med stor arbejdsbredde, forklarer han.

Det er en såmaskine, som blandt andet har været solgt i Ukraine og Frankrig, men aldrig tidligere i Danmark.

 

Kvaliteten af såningen skal være høj

Efter de mange års pløjefri dyrkning er der godt med organisk materiale og mange regnorme med flere i den øverste del af jorden.

- Derfor kan vi godt gå over til direkte såning, siger Kim Kjær Knudsen.

For er der noget, som far og søn prioriterer meget højt, er det en sikker og god kvalitet af etableringen af afgrøderne.

- Den gode etablering er grundlaget for at opnå store udbytter i høj kvalitet, påpeger han.

Altså handler det ikke alene om at spare sig til øget dækningsbidrag.

- Ved at så direkte bevarer vi mere plantetilgængeligt vand i jorden, og det er vigtigt, når vi fremover må forvente mere tørre somre i de afgørende perioder, siger Peter Kjær Knudsen.

Han påpeger også den øgede biodiversitet ved minimal forstyrrelse af jorden som et vigtigt element ved conservation agriculture.

15 meters arbejdsbredde

Den store Amazone Condor 15001-C direkte bugserede såmaskine med tredelt, 5.000 liters tank til såsæd og/eller gødning og/eller frø, m.m., har en arbejdsbredde på 15 meter.

Rækkeafstanden mellem tænderne, der er uafhængigt ophængte, er enten 25 eller 33,3 centimeter med styring af sådybden ved hjælp af pakkerhjulet, som trykker den smalle sårille til.

- Den har lavet et meget flot arbejde både i efterafgrøde og vinterraps, siger Kim Kjær Knudsen.

10 hektar i timen

Kapaciteten er næsten 10 hektar i timen ved cirka otte kilometer i timen på de store marker. Den forholdsvis langsomme fart giver meget lav slitage på sliddelene.

Den nødvendige trækkraft er heller ikke voldsom stor – omkring 280 hk ved 15 meter.

Men den store tank kræver en traktor med passende høj vægt og balance, idet vægten især lægges over på traktorens bagerste hjul.

Læs også