Gyllekørsel: Populær 36 meters slangebom

1. februar – gyllesæsonen er skudt i gang og de første læs er kørt på markerne. I første omgang primært med det formål at frigive plads i gylletankene.

Bjørn Staun Nielsen, indehaver af BSN Agro i Ørbæk, er klar til at køre årets første læs gylle på markerne.

- Vi er i gang med at rende maskineriet efter. Der er lavet eftersyn inden vinter, så nu skal der spændes for traktor og lige finjusteres der, hvor det er nødvendigt. Så er vi klar til i morgen (tirsdag den 1. februar, red.), hvor gyllesæsonen officielt begynder.

I første omgang er det kun de steder, hvor det kniber med pladsen i gylletanken, at der skal køres nogle læs.

- Det er ikke meget, vi kører her først i februar. Der skal vi hen i marts/april for, at vi virkelig kan kalde det højsæson med gyllevognen. Der får vi travl, siger Bjørn Staun Nielsen.

 

Altid godt med vej- og pladsforhold i orden

Den erfarne maskinstationsejer har et par gode råd til de landmænd, der bestiller gyllekørsel især her først på sæsonen.

- Det er en klar fordel, hvis landmanden forinden har gennemgået de marker, vi skal køre gyllen på, så vi eksempelvis ikke sætter os fast i bløde huller. Vi kører oftest på timeløn, når vi udfører arbejdet, så sådan noget, som at have gode kørselsforhold, vil også være med til at optimere arbejdstiden, siger Bjørn Staun Nielsen og henviser til både markvejen og kørselsforhold generelt.

- Har man sørget for, at de markveje vi skal benytte, er vedligeholdte og gode at køre på, kan vi køre hurtigere og være mere effektive. Ligeledes er det en god ide, at der er fri passage ved gylletanken og kørslen til og fra. Det betyder, at andre maskiner, vogne etc. skal være væk fra arealet.

Godt efterår mindsker presset

Bjørn Staun Nielsen forventer ikke større efterspørgsel på gyllekørsel end tidligere år.

- Mængderne af gylle kan variere, alt efter hvordan efteråret har været. Sidste år blev der sået en del raps, formentlig på grund af de gode priser. Raps og også frøgræs er store aftagere af gylle om efteråret, og vejret var perfekt til udkørsel. Ligeledes har vandmængderne i form af nedbør hen over vinteren ikke være store.

- Vi får sommetider opringninger i løbet af vinteren om, hvorvidt vi har kendskab til gylletanke, der har plads til lidt ekstra. Det har vi ikke fået denne sæson, så min vurdering er, at der er styr på det derude, og at gyllemængderne kommer til at passe meget fint med udbringningen her i løbet af de næste måneder.

 

36 meters bom

BSN Agro kører med tre gyllevogne. Den nyeste med en 36 meters slangebom med bomsensor.

- Det er tredje sæson, vi kører med en 36 meters bred bom. Vi var blandt de første til at tilbyde den bredde, og allerede forrige år kunne vi mærke en stor efterspørgsel. Nu er det, det mest travle redskab vi har, smiler Bjørn Staun Nielsen.

- Udviklingen er gået den vej også med størrelsen på marksprøjter, så mange landmænd foretrækker, at vi kan tilbyde et redskab, hvor vi kan køre i allerede eksisterende sprøjtespor. Det giver god mening.

Den bredde bom er udstyret med en bomsensor, der gør, at gyllen konstant placeres med samme afstand til afgrøderne.

- Vi skal have gyllen ned på jorden. Slangerne skal ikke svæve oppe i luften. På den måde undgår vi unødig fordampning, og gylle, der ikke kommer ud over det hele.

BSN Agro

- Etableret i 2014 af Bjørn Staun Nielsen (33 år)

- Tre gyllevogne

- Tre ansatte

- Driver 155 hektar planteavl

- Andet arbejde: Halm, hegn, vintertjeneste, entreprenørarbejde

- Kører på hele Øst- og Midtfyn, Kerteminde og Blommenslyst området

 

Læs også