Nærhed frem for servicebiler

Forleden holdt Vinderup Maskiner åbningsreception i sine nybyggede lokaler på Mors. Et byggeri, der altid har været førsteprioritet for direktør Jan Pedersen, der ikke ser servicebiler som et alternativ til permanent tilstedeværelse på limfjordsøen.

Et nyt domicil eller flere vogne. Det var de to muligheder for Vinderup Maskiners fortsatte tilstedeværelse på Mors, der blev diskuteret på et bestyrelsesmøde i september sidste år.

At blive i de lokaler, man overtog i 2014, da man rykkede ind på limfjordsøen ved opkøbet af Morsø Motorkompagni, var ikke en mulighed, da indretning og udenomsplads ikke var optimal for salg og service af landbrugsmaskiner.

Direktør Jan Pedersen, der sammen med Danish Agro ejer maskinforretningen, har nu aldrig været tvivl om, hvilken af de to muligheder, han foretrak. Forleden kunne han så takke Danish Agro for at være med på idéen, da han slog dørene op til åbningsreception og efterfølgende åbent hus i det nye byggeri, der nu huser Vinderup Maskiners Mors-afdeling.

- Der er 53 kilometer fra Vinderup og hertil. Det er ikke så slemt i forhold til servicering af mejetærskere, men i forhold til resten af maskinerne betyder nærhed altså noget. Og det betyder nok endnu mere herovre vestpå end det gør østpå. Og den nærhed kan man altså ikke få med flere vogne. Samtidig er det bare et stort landbrugsområde, hvor der selvfølgelig også skal være en maskinhandel tilstede, fastslog Jan Pedersen, der også glæder sig over den nye og noget mere iøjnefaldende beliggenhed ud til Vildsundvej fem kilometer nordvest for Nykøbing Mors.

Udsigten fra vinduespartiet ud over markerne på den anden side af den store vej, er han også godt tilfreds med. For selvfølgelig kører landmanden med de rigtige maskiner – altså Claas - fortæller han.

Mere værksted - mindre butik

Nu glæder direktøren sig over at være på plads i de 2.600 kvadratmeter og ikke mindst have 1,5 hektar grund at boltre sig på.

- Vi havde også omkring 2.600 kvadratmeter på vores gamle adresse på Vesterå, men fordelingen var ikke optimal. Og så havde vi slet ikke den plads uden om bygningen, som vi havde brug for. Det har været vigtigt for os, at det nye domicil ikke skulle være et prestigebyggeri, men et praktisk byggeri, som vi har bygget med de lange briller på, så vi er godt rustet til fremtiden, fortæller direktøren, der derfor har ændret en del på indretningen i forhold til den gamle afdeling på Mors.

- Butikken kommer ikke til at fylde så meget som tidligere, da vi tror, den får det sværere i fremtiden. Men den har stadig sin plads og vi vil blandt andet stadig være den eneste maskinhandel på Mors, der stadig har legetøj på hylderne. Men det er landbrug, entreprenør og skov og have, der kommer til at fylde. Derfor er det dejligt, at vi nu har fået indrettet os med den plads, vi tidligere har manglet utrolig meget på værksted, uden om bygningerne og ikke mindst med et stort koldlager, siger Jan Pedersen.

Mere attraktiv

Også bogholder Jesper Toftdahl Sørensen, som bliver daglig leder af lokalerne på Mors glæder sig over endelig at være på plads efter en flytteproces, der har stået på siden oktober måned.

- Vi har fået flere positive tilkendegivelser for, at vi tør satse på nærheden i en tid, hvor mange lukker ned til færre og større enheder. Jeg tror også, at folk ser vores nye bygninger som en form for sikkerhed for, at vi i hvert fald er her de næste mange år. Det skulle gerne være med til at gøre os endnu mere attraktive, siger Jesper Toftdahl Sørensen.

Og mens nybyggeriet gerne skulle blive blikfang for flere kunder, tror den daglige leder også, at de nye lokaler kommer til at trække flere dygtige medarbejdere til end de 12, der lige nu har deres daglige gang i afdelingen.

- Det bliver da mere attraktivt at arbejde i værkstedet her i det nye. Vi arbejder da også på at få ansat en arbejdende værkfører og så skulle der gerne komme endnu et par folk til på værkstedet, siger Jesper Toftdahl Sørensen.

Læs også