Nu må bæltetraktorer køre på vejene

Færdselsstyrelsen retter efter pres fra landbrugsgruppen Primær Færdsel ind efter en EU-forordning. Dermed kan bæltetraktorer, som er typegodkendt efter forordningen, rulle ud på vejnettet.

Landmænd, der har en traktor med bælter, må nu også køre på offentlige veje med sit bæltekøretøj.

Med en EU-forordning i hånden har en bred gruppe af landbrugets interessenter gennem gruppen Primær Færdsel (tidligere Færdselsgruppen, red.) fået Færdselsstyrelsen til at ændre praksis på området.

Baggrunden for ændringen er, at det nu endegyldigt er slået fast, at traktorer med bælter typegodkendt efter EU-forordningen »Mother Regulation 167/2013« må køre på det danske vejnet. EU-forordningen trådte i kraft 1. januar 2018, og det er udelukkende traktorer typegodkendt efter forordningen, som er omfattet.

Det er uvist, hvor mange bæltetraktorer der p.t. er typegodkendt efter forordningen, hvilket man som køber af bæltetraktorer anbefales at være opmærksom på, lyder det fra Primær Færdsel. Gruppen arbejder for at forbedre de trafikale rammevilkår og konkurrenceevne for landbrugserhvervet.

EU-forordning slår igennem

Primær Færdsel har fået gennemført ændringen herhjemme efter at have gravet dybt i EU-lovgivning. Her har man fundet ud af, at EU har defineret, hvornår bælter er vejskadelige.

- Det er centralt, da en stor barriere i at få moderniseret reglerne for landbrugsmaskiner på bælter er manglende viden om eventuel beskadigelse af vejene. Dette er defineret i en EU-forordning. Det interessante er, at en forordning er umiddelbart retsgyldig i medlemsstaterne. Det forholder sig modsat med et direktiv, der skal indarbejdes i national lovgivning, før det gælder i en medlemsstat.
 
- Der er udarbejdet et notat med en juridisk vurdering, der påpeger, at Danmark ikke kan opretholde vor gældende regler, når en EU-forordning definerer kravene til bælter, lyder det fra Primær Færdsel, som har været i dialog med Færdselsstyrelsen om sagen. Styrelsen er nu også kommet frem til samme konklusion vedrørende bæltetraktorer, som derfor må køre ud på de danske landeveje. 

Bred landbrugsgruppe

Brugen af bælter har længe været en udfordring for landbruget og maskinstationerne samt andre aktører med tilknytning til landbrugserhvervet, pointeres det fra Primær Færdsel.

Gruppen udgøres af Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Kartofler, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Landbrug & Fødevarer og Seges.

Læs også