IE-landbrug: Gør indberetningerne enkle og få lavet et overblik

Når IE-landbrug skal lave årlige indberetninger til kommunen, skaber de bedst et samlet overblik ved at få udarbejdet en miljømappe og en arbejdsplan.

Af Rikke Skyum, miljøchef ved Djursland Landboforening

De fleste IE-landbrug har allerede stiftet bekendtskab med de nye regler, som betyder årlige indberetninger til kommune. Første indberetning skulle nemlig falde den 31. december 2021, hvor der skulle indsendes informationer for kalenderåret 2020. Udover de årlige indberetninger var og er der også en række øvrige krav, som skal opfyldes. Ved landbrugstilsyn i løbet af året skal dokumentationen kunne fremvises.

Det står frit for den enkelte landmand, hvordan man vælger at opfylde de lovbestemte krav på bedriften, men vores anbefaling er helt klart, at man bedst skaber sig et samlet overblik over de vilkår, der er i husdyrbrugets miljøgodkendelse samt de ekstra lovkrav, der er til IE-brug ved at få lavet en miljømappen, hvor der udarbejdes miljøledelse, kontrolplan og oplæringsmateriale for ejendommen.

Dernæst anbefaler vi, at man laver en arbejdsplan, som man selv eller en medarbejder kan få ansvaret for at følge og opdatere. Arbejdsplanen kan dels bestå af udfyldelse af den lovpligtige kontrolplan og dels af en arbejdsmappe med log-blade til de enkelte opgaver, som skal gennemgås med en fastlagt frekvens.

Kontrolplan og arbejdsmappe

Kontrolplanen, som er lovpligtig, kan hænge i mandskabsrummet, hvor den for eksempel besøges ved de eventuelle ugentlige møder på bedriften, og ansvaret for de enkelte områder fordeles. Desuden kan der her følges op på, om opgaverne fra den foregående periode er udført.

Har man som landmand fået udarbejdet ovenstående, har fået skaffet sig et godt overblik og ikke mindst arbejdsredskab at styre miljøkravene på ejendommen.

Har du brug for hjælp, så kontakt din miljøkonsulent, som gerne gennemgår de specifikke vilkår på dit husdyrbrug og hjælper dig med at udarbejde materiale tilpasset de faktiske krav og forhold. Husdyrbrug, der ikke er IE-landbrug, har ofte også vilkår, der skal overholdes i deres miljøgodkendelser. Her kan det også være en hjælp på bedriften at lave en miljø- og arbejdsmappe tilpasset de specifikke vilkår.

Landets IE- landbrug

IE står for industrielle emissioner og omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ. De står overfor nye regler, som betyder, at disse store husdyrbrug fremover skal lave årlige indberetninger til kommunen.

Læs også