Fejlsendt besked fra Miljøstyrelsen er kritisabel

Denne læserbrevsskribent mener, at en besked, som han fik ved en fejl fra Miljøstyrelsen, siger noget om, hvordan styrelsen forholder sig til dialog i visse situationer.

Af Jørn Rasmussen, Pilealle 5, 4760 Vordingborg, medlem af Fair Spildevand

I Fair Spildevand har vi fremført, at det ikke er næringsstofferne, der er problemet i vandmiljøet i Danmark, men et forkert forhold mellem kvælstof og fosfor, samt dårligt renset spildevand.

I min optik misforstår Miljøstyrelsen bevidst den åbenlyse problemstilling, der er i vandmiljøet.

Den modarbejder naturlovene – det har den gjort i årtier. Det er i sig selv kritisabelt. Men nu lader det til, at den også er gal med kulturen i Miljøstyrelsen.

Svar kom aldrig

I forbindelse med et webinar om de kommende vandområdeplaner tillod jeg mig at indsende spørgsmål til styrelsen, som ikke blev besvaret under webinaret.

Men svaret kom aldrig. Nogle timer senere modtog jeg imidlertid en e-mail fra styrelsen, hvori de blandt andet skriver: »…Skal kortslutte besvarelsen af denne med de klager han har sendt feb…?«.

Så ikke nok med, at den styrelse, der er sat i verden til at »redde« miljøet, ikke vil skabe rammerne for en seriøs debat om det danske vandmiljø. Styrelsen agter samtidig at »kortslutte« en legitim interesseorganisation, som jeg selv er repræsentant for.

Beklagede fejl

Efterfølgende modtog jeg en e-mail fra en af Miljøstyrelsens ledende medarbejdere, der undskyldte med blandt andet: »… Jeg beklager meget, at jeg ved en klodset fejl kom til at sende dig en besked, som alene var tiltænkt mine medarbejdere/chefer. Den var naturligvis ikke rettet mod dig og vedrører alene praktisk intern information om behandlingen af dine henvendelser til os«.

Længe har det været kendt, at Miljøstyrelsen kortslutter miljødebatten og derved ikke finder holdbare løsninger til at redde miljøet. Virkeligheden kan nu dokumenteres: Der er en kultur i Miljøstyrelsen, der allerhelst så interesseorganisationer kortsluttet – ja altså de interesseorganisationer, der ikke lige passer ind i Miljøstyrelsens verdensfjerne holdning.

Bevidst handling

Det skal understreges, at jeg ikke føler mig personligt krænket. Men så længe denne kultur eksisterer i de ministerier og styrelser, der skal regulere miljøet, landbruget og den spredte bebyggelse på landet, så kommer Miljøstyrelsen ikke i nærheden af at operere med den danske virkelighed.

Læg mærke til, at Miljøstyrelsens beklagelse ikke går på, at jeg havde fået en urimelig behandling (»kortslutningen«). Næh, beklagelsen går alene på, at systemet ved en fejl var kommet til at røbe sammenhængen!

Det var altså en bevidst handling at kortslutte vores forening!

Ingen undskyldning, kun en bekræftelse på, hvordan man tænker i Miljøstyrelsen.

Manglende respekt

Sandheden er, at kulturen i Miljøstyrelsen er pilrådden og ikke respekterer interesseorganisationer og det kommissorium, vi arbejder under.

Derfor er der brug for et opgør med Miljøstyrelsens kultur. Før det sker, kommer vi aldrig til at få en seriøs debat om det danske vandmiljø.

 

- Længe har det været kendt, at Miljøstyrelsen kortslutter miljødebatten og derved ikke finder holdbare løsninger til at redde miljøet. Virkeligheden kan nu dokumenteres: Der er en kultur i Miljøstyrelsen, der allerhelst så interesseorganisationer kortsluttet – ja altså de interesseorganisationer, der ikke lige passer ind i Miljøstyrelsens verdensfjerne holdning

Læs også