Teknologi til lugt eller ammoniak

10.000 stipladser betyder, ifølge konsulent, stort set altid, at der skal anvendes miljøteknologi.

Når det kommer til miljøteknologi, kan det, ifølge miljørådgiver Max Jakobsen, opdeles i to lejre, alt afhængig af om det skal indgå i forhold til ammoniak eller lugt – eller begge dele.

En af teknologierne er forsuringsanlæg – og er det med Smellfighter, fjernes både lugt og ammoniak.

Smellfighter er en simpel separation, hvor den forsurede gylle, der kommer tilbage i kanalerne i stalden, er meget tynd, hvilket reducerer lugtafgivelsen. Den fraseparerede fiberfraktion kan udbringes særskilt på egne marker, eller køres bort fra ejendommen.

Luftrensning kræver en anden teknologi. Der er det luften i stalden, der renses, så både lugt og ammoniak fjernes.

- Ved mindre udvidelser kan man nå i mål med gyllekøling alene, fortæller Max Jakobsen, der forklarer nærmere, at gyllekøling er en betydelig billigere, næsten rentabel investering, da den varme man henter ofte kan bruges andet sted i produktionen.

Desuden betyder valget af staldsystem også noget. - Hvor meget fast gulv er der i stalden?

Flere muligheder

En anden mulighed er at hæve ventilationsafkastet over kip, eventuelt med et fælles afkast ved at placere flere skorstene tæt sammen. Det kan ifølge miljørådgiveren reducere lugtafsætningen i lokalområdet på helt op til 20-40 procent.

Max Jakobsen påpeger dog, at det er meget individuelt fra projekt til projekt alt afhængig af placering i forhold til naboer og vindretning.

- Der er måske 8-10 forskellige metoder – nogle gange ligger staldene også bare perfekt i forhold til miljøforholdene, lyder det fra miljørådgiveren.

Med hensyn til ammoniakemission, skal man ved opførelse af nye stalde reducere ammoniakemissionen i forhold til standard, ligesom man skal kunne redegøre for, at der er anvendt BAT (Bedst Anvendelig Teknologi, red.) – især i forhold til ammoniak.

- 10.000 stipladser betyder stort set altid, at der skal anvendes miljøteknologi. Det er sjældent, at gyllekøling kan klare opgaven alene, mens lidt mindre projekter ofte klares med gyllekøling og delvist spaltegulv, forklarer Max Jakobsen.

Læs også