Chloridazon fundet i mange boringer

Forureningen fra ukrudtsmidlet chloridazon i drikkevandet er langt værre end hidtil antaget, viser en undersøgelse fra Geus.

Den nationale forskningsenhed for geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland, Geus, har gennemgået en screeningsundersøgelse af drikkevandsboringer, lavet af Miljøstyrelsen, og fundet af chloridazon har overrasket forskerne negativt.
 
- Forekomsten af det her stof i grundvandet har et større omfang, end vi har set fra andre pesticider. Stoffet findes i en større andel af boringerne, og når vi finder det, så er det i en højere koncentration, end vi er vant til, siger Anders Johnsen, der er seniorforsker hos Geus, til DR Nyheder.
 
Tallene er baseret på undersøgelser af 1698 aktive drikkevandsboringer. Her har man fundet pesticidresten i 29,2 procent af boringerne, og i 16,9 procent af tilfældene var resterne over grænseværdierne. Chloridazon har været forbudt siden 1996, og det var først efter, at nogle vandværker efter eget initiativ fandt stoffet sidste år, at man er begyndt at søge efter stoffet.
 
Bekymring hos vandselskaber
Hos vandselskabernes brancheorganisation er man bekmret over omfanget af fundene.
 
- Vi har en massiv forurening over hele Danmark i hele det danske grundvand. Vi er meget overraskede over, hvor stor udbredelsen er. Det er en rigtig træls situation for alle vandværker, og vi er nok ikke helt sikre på, hvad der er den rigtige løsning fremadrettet, siger direktør i selskabet, Carl Emil Larsen.

Han tilføjer, at sagen kan ende med, at flere boringer skal laves om. I 4,6 procent af de testede boringer var fundet af chloridazon over ti gange over den tilladte grænseværdi, og stoffet er blevet fundet flere steder over hele landet.
 

Læs også