Konflikten mellem Aakær Gods og Odder Kommune optrappes

Godsejeren føler sig forulempet af lynvarslet naturtilsyn fra kommunen side. Hans advokat rumler med klage til Statsforvaltningen eller Folketingets Ombudsmand.

16 minutter i Odder Kommunes lukketid fredag klokken 14 modtog Aakær Gods et varsel fra en biolog i forvaltningen om, at »medarbejdere fra Team Miljø, Odder Kommune foretager et naturtilsyn i ugerne 26-27 på arealer tilhørende Åkær Gods. Formålet med naturtilsynet er at ajourføre naturarealernes afgrænsning og naturtilstand«.
Og det har endnu engang fået godsejer Johan Koed-Jørgensen og hans advokat Hans Sønderby Christensen til at fare i flint over kommunens adfærd over for godset.
Uge 26 startede i går. Og der var ingen anden, øvrig begrundelse for tilsynet med i den kortfattede mailbesked, end at »Kommunen gennemgår alle naturarealer med en cyklus på ca. 5 år.«.
- Jeg har aldrig hørt om sådan et fem-årigt naturtilsyn. Og jeg har heller ikke kunnet finde noget om det, siger advokaten til Effektivt Landbrug.

Bryder både danske og EU-lov

Han anklager kommunen for at forbryde sig mod både dansk lov og EU-retten. Kommunen har hverken varslet tilsynsbesøget med en behørig tidsfrist eller henvist til lovhjemlen for det eller har taget hensyn til, at godsejeren skal have tid til at planlægge at kunne få sin ret til at følge i halen på kommunens tilsynsførende eller at skaffe sig en bisidder – Bæredygtigt Landbrug, som Koed¬-Jørgensen vil have med.
I en mail til kommunen søndag forlangte Hans Sønderby Christensen, at kommunen øjeblikkeligt redegør for hele sit formål og hele lovhjemlen til tilsynsbesøget.
Som svar på hans gentagne rykkere i går meddelte kommunaldirektøren, at »Odder Kommune vender tilbage, når vi har taget stilling til indholdet i Deres brev fra tidligere i dag«. En besked uden tidsløfter, som borgmester Uffe Jensen (V) bekræftede i en sms til advokatkontoret. Men uden at Hans Sønderby hørte mere til kommunen dén dag.

Er i realiteten uvarslet

Imens havde advokaten fulgt op med et krav om, at kommunen meddelte, at den helt ville opgive planen om sådan et naturtilsyn.
- Hvis kommunen havde haft en lovhjemmel på plads, så kunne den have meddelt den på ti sekunder, siger Hans Sønderby Christensen.
I forvejen har Koed-Jørgensen stævnet kommunen under påstand for misligholdelse af en gammel genopretningsplan for godset. Inklusive ifølge godsejeren blandt andet en pligt fra kommunens side til at rense godsets vandløb op og med et tilhørende erstatningskrav på 39.140.000 kroner for driftstab i forbindelse med forsumpning af hans marker. Kommunen har afvist alle godsejerens klager om misligholdelser og også klager over nogle pålæg, godset har fået.
Det korte varsel for tilsynsbesøget – argumenterer advokaten – gør det i realiteten til et uvarslet besøg, som der slet ikke er lovmedhold til i betragtning af, at kommunen selv beskriver det som et rutinetilsyn.
For mens myndighederne kun har lov til uvarslede tilsyn, når en varsling kan forpurre formålet med kontrollen, så kan sådan et naturtilsyn sagtens vente. Og kommunens folk vil også bare gå i vejen lige nu, indvender advokaten, som også skrev i skrivelsen søndag til kommunen:
- Eftersom det nuværende tidspunkt er midt i vækstsæsonen, er det endvidere udelukket, at sådan en adgang kan etableres før efter høst. Vor klient har desuden græsningsaftaler og jagtinteresser, hvorfor det også af hensyn til disse interesser og tredjemand er fuldstændigt udelukket, at der kan finde tilsyn sted på nuværende tidspunkt.

Beskylder kommunen for hævn

Her beskyldte Hans Sønderby Christensen også kommunen for at ville påføre godsejeren sådan et naturtilsyn som hævn for stævningen, ligesom han forlangte fuld aktindsigt blandt andet også i kommunens personalemapper over involverede medarbejdere.
- Et uvarslet indgreb i privatlivets fred og godsets mest vitale driftsforhold må forståes som et ønske om at komplicere og optrappe en juridisk tvist til at angå et mere personligt og direkte mellemværende i forhold til vor klient.
Afhængig af kommunens svar agter advokaten at indklage kommunen for lovbrud til enten Statsforvaltningen eller til Folketingets ombudsmand, siger Hans Sønderby Christensen.
Det lykkedes i går eftermiddag ikke at få en kommentar fra Odder Kommune, hvor der var byrådsmøde.

Læs også